کیک تو تولد اطفل

Posted on at

مواد لازم ..آرد ..یک کیلو ..شکر نمیم کیلو ...تخم مرغ 5دانه ...حل سه گرم...پولی ..نیم قاشق شیر 2گیلاس روغن 5قاشق ..بگین پودر دوقاشق رنگ آبی نمیم گرم ..خا مه سفید 100 گرم رنگ سرخ نیم گرم خامه رنگ نیم گرم  


 


 


طرزتهیه اول شیر کم داغ کرده روغن رااضافه میکنیم تخم مرغ هارا اضافه میکنیم خوب هم میزنم بعداز آن آرد را اضافه میکنم وبگین پودر را اضافه میکنم پولی وشکر را اضا فه میکنیم این مواد خوب هم میزنم تا یک دست شود  در قالب مستطلی شکل بریزد در فر با دمای 170 قرار دیم بعداز برای آماده کرند کرم خامه  و آبلیموم وشکر خوب مخلوط میکنم تا یک دست شود بعداز کم کم خامه را در پیله ها جدا کرده  کم رنگ آبی سبز  نارجی برای تئزین کیک را بشکل تخت درست کرده اول روی تخت را با خامه سفید ویک طفل روی تخت با سا مانه بازی می سازم  


   


 


 About the author

160