معمار و منار کج

Posted on at


معماری ساخت یک منار را در یکی از شهرها ی اسلامی شروع کرد تا اینکه وقت آن رسید که آن را به افتطاح پسپارد در روزهای آخر کاری که همه به فکر این بودند که خرده کاری ها را انجام بدهند یک پیرزن که از آنجا رد می شد خطاب به کارگران و معماران دیگر گفت که این منار کج است. تمامی کارگران و معماران به خنده کرداند و گفتند نه منار هیچ عیبی ندارد و تو اشتباه می بینی و پیرزن به راه خود ادامه داد وخواست برود ولی معمار بزرگ که حرف پیرزن را شنید فورا دستور داد که یک چوب بیاورید و به منارتکیه بدهید وچندین باراز پیر زن پرسید آیا حالا منار راست است و چندین باراین عمل انجام داد تا پیرزن گفت حالا صحیح است ومنار راست است. ورفت بعد از آن دیگر معماران با تعجب پرسیدند این عمل که هیچ فایده ای نداشت و تو فقط دل آن پیرزن را خوشن نمود معمار گفت نه خیر اگر او می رفت و شایع می افکند که منار کج است دیگر ما به هیچ عنوان نمیتوانستیم این شایعه را جلوگیری کنیم ولی با یک کار ساده توانستم هم دل آن را به دست بیاورم و هم نگذارم کسی از کار من انتقاد کند و شایعه پراکنی کند

.About the author

nematkakar

به نام خدا نعت الله کاکر هستم. تحصیلات ابتدایی خود را در کشور ایران به پایان رساندم و تحصیلات لیسه خود را در شهر هرات در لیسه سیفی به اتمام رساند. بعد از سپری نمودن امتحان کانکور به پوهنحی کامپیوتر ساینس راه یافته و در سال 2013 آن را…

Subscribe 0
160