ارزش مطالعه

Posted on at


کارکردن، درس خواندن، وظیفه اجرا کردن و غیره کار ها، که بصورت متواتر انجام میشوند، از جمله کار های هستند که انسان را خسته ساخته و زندگی آنها را نیز خسته کن میسازد. انسان موجودیست آسیب پذیر؛که با اندک رنج و خسته گی رنجور شده و افسرده گی پیدا میکند. تا جایکه زندگی بکلی بالای آن تلخ شده و گوشه نشینی را اختیار میکند که باعث صدها امراض گوناگون میشود. برای اینکه انسان در چنین وضیعتی قرار نگیرد باید زندگی خود را با تفریح و سرگرمی رنگینتر بسازد. انسان ها به سرگرمی های متفاوتی علاقه مند هستند، یکی به ورزش، یکی به تفریح و میله، یکی به فلم و موسیقی، یکی به گیم و انترنت و یکی به مطالعه علاقه مندی خاص دارند.نظر به تحقیقات که انجام شده است، مطالعه بهترین و مفید ترین سرگرمی برای انسانها میباشد. مطالعه سرگرمی است که بر علاوه رفع خستگی به معلومات انسانها میافزاید. مطالعه در هر بخشی که باشد، تاثیرات خود را بالای رفتار، کردار و گفتار انسانها دارد. اشخاصیکه همیشه مطالعه میکنند، اشخاصی هستند؛ دارایی معلومات کافی که در هر وقت و در هر جا این معلومات به آنها کمک میکند تا از معلومات خود استفاده کرده و به شخصیت خود بیفزایند. اشخاص با مطالعه، میتوانند خود را از رویداد های جدید جهان آگاه بسازند.


رسانه ای اجتماعی فلم انکس؛ یگانه رسانه ای میباشد، که بر علاوه اینکه روی نویسندگی شاگردان مکاتب کار میکند، تلاش دارد تا شاگردان را وادار سازد تا مطالعات کافی را انجام دهند. شاگردان که عضو فلم انکس هستند تا مطالعه نکنند و به معلومات خود نیافزایند، چگونه میتوانند بهترین مقالات را بنویسند؟ بلی! واضع است تا کسی معلومات کافی نداشته باشد نمیتواند نویسنده خوبی باشد. بنآ یکی از روش های وادار کردن فلم انکس این است تا شاگردان مطالعه کرده و به معلومات خود بیافزایند تا در نویسنده گی به کمبود معلومات مواجه نشوند.راه دیگری که فلم انکس برای وادار کردن شاگردان دارد این است که، وقتی شاگردان مقالات اعضای دیگر فلم انکس را بخوانند و نظر خود را در رابطه به مقاله آنها بدهند برای آنها امتیازاتی را قایل شده است که این خود شاگردان را به مطالعه تشویق مینماید. شاگردان لیسه هاتفی از جمله ای اشخاصی هستند که همه روزه بر علاوه مطالعه کتب مکتب خود کتابهای مختلفی دیگری را نیز مطالعه میکنند تا بهترین مقاله ها را در فلم انکس داشته باشند. علاقه مندی این شاگردان بخاطر زحماتیکه فلم انکس برای آنها میکشد به رسانه ای فلم انکس، آنقدر زیاد شده که حاضر شدند تا یک راه طولانی را طی نمایند و به شرکت سیتادل بروند تا باشد از نزدیک با اشخاصیکه که شبانه روزی برای آنها زحمت میکشند از نزدیک ملاقات نمایند.بلی! این شاگردان در روز دو شنبه هفته ای سپری شده به شرکت سیتادل آمدن و از نزدیک با بعضی کارمندان این شرکت صحبت نمودند و مشکلاتی که داشتند با آنها در میان گذاشتند و به تک به تک از سوالات شان توسط احمد شفیع آرین جواب داده شد. این شاگردان از جمله فعالترین اعضای فلم انکس میباشند که چند تن آنها در صفحه اول فلم انکس قرار دارند و امتیازات شان نیز بالا میباشد. این فعالیت ها و امتیازات بالا، نتیجه ای زحمت کشی آنها را در صنف فلم انکس نشان میدهد که همه روزه حاضر هستند و دروس خود را تکرار میکنند. بلاخره اشخاصیکه به مطالعه علاقه دارند کتاب را بهترین دوست خود میدانند و در تمام امور از کتاب و مطالعه مشوره های مفیدی گرفته، کتاب را نهترین رهنمای خود میدانند و نیز همیشه در زندگی موفق هستند.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه عبدالله هاتفی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/Hatifi-Herat/blog_postAbout the author

Hatifi-Herat

Established in 1938, Hatifi High School is one of the largest schools in Herat, Afghanistan and has 8300 students. The students attend the classes in rotations. The school offers 116 classes only for female students. Film Annex and Citadel are building an INTERNET classroom at Hatifi High School in June…

Subscribe 0
160