کو کو با دنجان با گوشت کوفت

Posted on at


 

مواد لازم باد نجان سیاه نیم کیلو کوفت نیم کیلو سیر 5 حبه پیاز 2 متوسط تخم مرغ6 تاروغن مقدار لازم نمک و مرچ سیاه سرخ زرچوبه یک قاشق سوپ خوری

 

اول بادنجا ها را پوست کردهبه شکل نگین خورد کرده در روغن سرخ کنیدوبد آن بکوبید بعداز آن کوفت را کمی تف داده بلای آن اضافه کنیدو بد پیاز رنده کرده با نمک و مرچ سیاه و سرخ به آن اضافه کنید  بعداز آنئر ظرف نا سوز آن را بشکل کیک درست کرده بعداز چند دقیق آن پشت رو کنید نوش جان کنید         

 

برنج با کوفت و ماست

مواد لازم برنج یک کیلو گوشتلو  گوسفند نیم کی گوشت کوفت نیم کیلو نیم کیلو ماست یک پیمانه نمک ومورچ سیاه سرخ وزرچوبه به میزان لازم کشمش یک پیمانه هویچ 3 دانه سبزی برنچ نیم بست

 

 

ا

 

اول برنج آب کشمی کنیم بعداز آن پیاز ار در روغن طلای میکنیم بد ماست آن اضافه میکنید بد هویج  سبزی نمک مورچ سیاه سرخ و زرچوبه اضافه میکنید بهداز آن گوشت کوفت بشکل فندوق در روغن سرخ کرده بعداز آن برنج در دیک رخت ماست در یک کنار و کوفت ها اردر کنار



About the author

160