ماه مبارک رمضان ماه مهمانی خدا است

Posted on at


 


ماه مبارک رمضان ماه یست برکت و پر از شادی در این ما همی ما مسلمانان روز دار هستیم و خود را بسیار راحت احساس میکنیم در این ما همی ما مهمان خدای بزرگ هستیم و باید به این مهمانی تا 30 الی 31 روز ادامه دهیم انسان روز دار همیشه در پنایی خداوند بزرگ و بی همتا قراردارد خداوند او را روزی میدهد و به او خوشی زیاد می رساندروز برای سلامتی انسانها فایده زیاد دارد و انسان را از تمام درد ها نجات میدهد و او را به یک سلامتی کامل می رساند بعض از اشخاص هستند که روز نمیگیرند و همیشه به درد های زیاد مبتلا هستند و همچنان زندگی خود را با غم سپری میکنددر این ماه همی مردم اناث و ذکور به خاطر خدا روز میگرند چون خداوند برای بنده های خود بهترین فرصت ها را فراهم کرد است تا بنده های او بتواند از این فرصت ها برای بخشیدن گناه های خود استفاده کند تا خداوند گناهای او را بخشد پس بیایم این فرصت را از دست ندهیم و خداوند را به خود نزدیک سازیم


در این ماه دست زبان گوش ها و همچنین تمام وجود ما باید روز دار باشد چون بعض اشخاص هستند که روز می گیرند و نماز هم می خوانند اما غیبت دروغ و همچنین بدترین کار ها را انجام می دهد پس این روز ی آنها بیهوده و وقت تلف کردن است پس بیایم روز را با یک ایمان قوای بگیرم در وقت افطار کردن دعای زیاد کنیم و همچنین ما را هم از دعای خیر تان فراموش نکنیمماه روز یک ماه دلپزیر است چون در این ماه همی  مردم با یک خوشی خاص  سفری افطاری هموار میکنند و در .سفر  خود خرما آش و هچنین دیگر چیزها را استفاده میکند و همچنین عبادت خداوند بزرگ زیاد صورت می .گیرد
About the author

160