ندا ها

Posted on at


"ستاره یی که در اعماق آسمان لاجوردی پرتوافگنی میکند؛میگوید: "بی آلا یش وپاک باش


.


"بته یی که درمعرض وزش بادهای تند ،ملایم ولرزا ن است؛میگوید:"عادل وبا انصاف باش.


عقابی که در آسمانها،درمیان ابر های سرگردان با لهای نیرومند خویش را میگستراندو به پایین نگاه میکند ؛میگوید:"بزرگمنش و دلیر باش


"زنبور عسلی که کندوی بیقدروقیمتش را از عسل پرمیکند؛میگوید:"کار کن.


"درختی که در فصلی معین به همه میوه میدهد،میگوید:"نیکوکاروسود مند باش .یاقوت کبود رنگ ،میگوید:بدان که هیچ چیز سزاوارتحقیرنیست ؛زیرا من ریگ وسنگچلی بیش نیستم .


"گل در حالی که برای عطر آگین ساختن فضا ،شگفته میشود ؛میگوید:"دوست داشتن را یاد گیر.مریم نزهت


 About the author

maryamnazhat

I am Maryam Nazhat my father name is M.Nader Hamidy.Iam a student in Mahjooba Heravi High school.Iam from Afghanistan and I live in Herat city.

Subscribe 0
160