زندگی ساده ئ من

Posted on at


در نظر من زندگی عبارت است از طی کردن پستی و بلندی ها این مسیر حیات و دستیابی به روشنایی و کامیابی.


زندگی هر شخص پر از خوشی ها و درد ها است و زندگی من نیز در خود خوشی ها و رنج های بسیاری را نهفته ساخته است؛ مثلا:خوب به یاد دارم وقتی برای برادرم درد و مریضی پیدا شد و همرای مادرمبرای تداوی روانه ئ پاکستان گردید، دقیقا در همان روزی که مسافرت را اغاز نمودند و رفتند، مادر کلانم وفات نمودند که این تلخ ترین حادثه در زندگی ام بوده است، از ان سو غم فراق و درد برادر و از این طرف از دست دادن عزیزی. بعد از این درد خوشی بسیار زود امد و شادمانم ساخت که ان همه صحتمندی برادرم بود وقتی از پاکستان به کشور مان بازگشت.این را اموختم که زندگی پر از فراز و نشیب ها است نه تنها برای من بلکه برای تمامی انسان ها این چنین رفتار می نماید. زندگی بسیار عادی و معمولی دارم و به درس و تعلیم اهمیت زیادی قائل هستم و بالاخره تا کنون به یکی از ارزوهایی که داشتم رسیده ام ان هم خواندن و یادگیری قرآن کریم است و کتابهایی که مربوط به دین اسلام است زیادتر مطالعه می کنم. به مرحله نیمه پایانی تحصیل رسیده ام یعنی در صنف دهم؛ که به نظر من این موفقیت کمی نیست و برایم بسیار مسرت بخش است.زندگی شاهانه را دوست ندارم، همین زندگی ساده و ارام و رسیدن به ارزو ها را دوست دارم. در زندگی خویش بسیار مشکلات را دیده و پشت سر گذشتانده ام و به زندگی که خداوند مرا لایق ان دانسته است بسیار راضی و سپاسگذارم و می خواهم اینده ئ درخشانی را برای خود بسازم. اینکه پدرم را از دست دادم در زندگی مان از لحاظ اقتصادی و معنوی مشکلات زیادی امده بود ولی به یاری و لطف خدا انها را با خانواده ام پشت سر گذاشتیم. می خواهم به زندگی امید داشته باشم و فرداهایم را روشن و زیبا بسازم.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه حوض کرباس میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/Hozakarbas-Herat/blog_post


زیبا فیضیAbout the author

Hozakarbas-Herat

The Houz-e-Karbas High School was founded in 1962 in Afghanistan. The all-girls school has approximately 4000 students, 92 teachers, 5 senior teachers, one education manager, and one administrator. Many classes are taught in tents. Film Annex built the first Internet classroom at the Houz-e-Karbas High School in May, 2012.

Subscribe 0
160