انواع بافنده گی

Posted on at


انواع بافنده گی

شاید وقتی از بافنده گی می شنویم به این فکر شویم که بافنده گی تنها با تار ، هون و پشم امکان پذیر است ، اما نه اینگونه نیست درگذشته ها مردم وطن ما اکثرا وسایل ضروری زنده گی شان را خود می ساختند که در بعضی قسمت های وطن ما تا هنوز صنعت بافنده گی به گونه شغل مطرح است .

 

به گون مثال بافنده گی از نی ، بافنده گی با گندم، بافنده گی با رودۀ گوسفند و بافنده گی با شاخچه های ارغوان .

بافنده گی انواع مختلف دارد :

یکی از این بافنده گی از نی و ساقۀ گندم است که از نی بوریا وچیغ می بافند .                                                        

از بوریا برای فرش خانه های نم دار و پوشاندن بام ها کار می گیرند و چیغ را در ساختن الاچیغ یا کپه در  ها و چپری ها به کار می برند.  

 

                                                          

از ساقۀ گندم ، انواع تکری ، شگور ، کلاه و چپلی می بافند . ساقۀ گندم وقتی با ظرافت بافته شود اسباب بافته شده  بسیار زیبا و دوام دار می باشد چون  در وطن ما مردم زیادی هستند که کارهای مشکل مثل دهقانی و مالداری را انجام داده نمی توانند  بنا این کار برایشان تا اندازه سهل بوده و  مردان و زنان محسن می توانند با موثریت زیاد در این زمینه کار کنند ومزد خوبی بدست آرند.      

 

           

از جمله اشیای که بافته می شود یکی هم چهارپایی است

چهار پایی مانند چپرکت خواب یک وسیلۀ آسایشی صحی است که آن را از لوخ و ریسمان نیلونی می بافند  دارای چهار پایه گول  خراطی شده می باشد و چهار چوب گول دیگر برای محکم ساختن پایه هاست.                                                              

پایه های چهارپایی را با رنگ های مقبول (لاکی ) رنگ آمیزی می کنند.        

 

                                                      

ساختن چهارپایی بیشتر در ننگرهار، لغمان ، کنر ، پکتیا ، خوست، میدان وردک و دیگر مناطق کشور بسیار مروج است.

 

بافنده گی با روده گوسفند:                                         

در وطن ما علاوه از این که از چرم بالا پوش ، پوستین ، دستکول ، بوت ، لجام اسپ و انواع پاپوش می دوزند .

همچنان روده را به شکل رشته ها و تسمه برش می کنند و از آن لوازم مختلف می بافند مانند :                                        

چغل ، غلبیل ، قمچین و امثال آن .

بافنده گی را شاخچه خمچه های ارغوان :

ادامه دارد.

 

 

 

 About the author

160