پدیده های نوظهور

Posted on atپدیده های "نوظهور" و جدید در تمام عرصه های زندگی امروزی یکی از موضوعات و امورات مبهم و گیج کننده ای را برای تمام جوامع ملل ها به ارمغان آورده ! و فقدان پاسخ مناسب قوانین ساخت دست بشر برای اینچنین پدیده های پیچیده ای که هر روز در حال رخ دادن است!
علت آن به زمانی برمیگردد که مردم با دوری جستن از قوانین انسان ساز معلمان الهی بر ساخته و پرداخته های معلمان بشری( غربی) تکیه کردند!


دانشگاه های غربی امروز بزرگترین کانون علوم تجربی در جهان است. ولی از علوم انسانی، ایمانی، اخلاقی و الهی کاملاً بدور اند! آنها گمان بردند هرچی است همین دنیاست و بس...! در نتیجه بشر را با لغزش ها و فتنه ها رها کردند.زود است به امر خداوند (ج) جلوه ای نورانی امید و عدالت از لابلایی حوادث و آشوب ها سر برآورده و بشر کنونی را با علم و عدالت و خداشناسی دوباره بسوی کمال رهنمون سازد.


"جمیل"
About the author

jamil-yosufi

I tell stories. Sometimes those stories take the form of a documentary or music video, sometimes they’re in the form of a short film. JAMIL YOSUFI (born August 2, 1988) is an Afghan film director, DP & Visual FX , 3D Artist. He is a freelance filmmaker, director, Visual FX…

Subscribe 0
160