عصر سقوط اخلاق

Posted on at
شرایط کنونی چیزی کم و بیش نزدیک به عصر سقوط اخلاق و انسانیت است!
هرگاه توانستیم مشکلات، شرایط دشوار و پیچیده‌ای همدیگر را درک و به آن رسیدگی نماییم، بدین مفهوم است که احساس و انسانیت درونی ما هنوز زنده و پابرجاست! کافیست کمی بینا و تیزهوش باشی تا توانایی بررسی اوضاع را داشته باشی!


"جمیل "
About the author

jamil-yosufi

I tell stories. Sometimes those stories take the form of a documentary or music video, sometimes they’re in the form of a short film. JAMIL YOSUFI (born August 2, 1988) is an Afghan film director, DP & Visual FX , 3D Artist. He is a freelance filmmaker, director, Visual FX…

Subscribe 1584
160