مبارزه با شوروی درون-بخش دوم

Posted on at


و چون کشورهای اروپایی از مخالفان شوروی محسوب میشدند بعد از شکست شوروی توسط افغانها چنان این همبستگی افغانها روی اروپا تاثیر گذاشته بود که بعضی اروپایی ها به نشان افتخار لباس سنتی افغانها را به تن میکردند. اما متاسفانه بعد از شکست شوروی اکثر مردم افغانستان همراه با جهاد اصغر، جهاد اکبر را نیز که باید جهادی دائمی می بود را کنار گذاشتند و از آن هدف اسلامی و آن همبستگی و اتحاد خویش که در مقابل شوروی آن را استفاده کردند و توسط آن پیروز شدند در مقابل نفس خویش که تعبیر درستش میشود شوروی درون از آن استفاده نکردند و در جهاد اکبر مغلوب گشتند و شکست خوردند.به اینگونه که اکثر اشخاص از تمام اقشار جامعه بعد از شکست شوروی به فکر منافع شخصی، قومی و نژادی خویش شدند و سر ناسازگاری را با یکدیگر گرفتند و بسیار کارهای ناشایست دیگر که همه اینها نه تنها باعث بدبختی و عقب ماندگی جامعه شد بلکه تمام خون و جانفشانیهای شهیدان و زحمت های مجاهدین خالص از نظر دنیوی بی ثمر شد و متاسفانه که این خیانت ها، نژاد پرستی ها، خودخواهی ها و قدرت طلبی ها تا امروزه ادامه یافته و روز به روز گسترده تر میگردد و تنها کاری که امروزه بعضی ها میکنند گول زدن خودشان است که میگویند (ما ابر قدرت جهانی را شکست دادیم) و خوشحال میشوند و تمام.در صورتی که فقط با اکتفا به این ستایشها چیزی عوض نمیشود و تنها راه رسیدن به سعادت و پیشرفتی که خداوند وعده اش را داده اطاعت از دستوراتش است آن هم آنطور که خودش گفته نه آنطور که دلمان میخواهد و اگر به جهاد مردم افغانستان در مقابل شوروی بنگریم کاملا به این موضوع واقف میشویم اشخاصی که در مبارزه با نفس خویش موفق نبودند چه قبل از جنگ، چه هنگام جنگ و چه بعد از جنگ باعث صدمه زیادی به خود و جامعه می شوند.پس از این مطلب این نتیجه را میگیریم که ما فقط شوروی ظاهری را شکست دادیم و شوروی را که درون خود ماست را نیز باید شکست دهیم و همیشه کنترلش کنیم زیرا اگر هر شخص شوروی درونش را کنترل نکند با جمعیت سی میلیونی افغانستان انگار سی میلیون شوروی به افغانستان حمله کرده. که خسارات یک شوروی جبران ناپذیر است چه برسد به سی میلیون شوروی!!!


برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه محجوبه هروی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/MahjubaHerawiSchool/blog_post About the author

MahjubaHerawiSchool

Mahjube Herawi School is located in the third district of Herat Province on Mokhaberat Street. It was named after a famous woman poet Mahjube Herawi (Mahjube Herawi’s real name was Bibi Safora and she was one of the famous Farsi pouter of Badqhis –Afghanistan. Mahjube has about 5,000 poems about…

Subscribe 0
160