مهم ترین عنصر تغذیه برای اطفال شیر مادر است

Posted on at


 


بهترین و مهم ترین عنصر غذایی برای اطفال شیر مادر است.


تغذیه با شیر مادر یکی از مهم ترین بخش آغاز زنده گی اطفال است.


شیر مادر باعث رشدو نمو طفل، محکم شدن استخوان ها، قوی شدن حافظه، از بین رفتن امراض، حتی از مرگ طفل جلوگیری میکند.تغذیه با شیر مادر را نیم یا یک ساعت بعد از تولد آغاز کنید.


برای شش ماه اولباید طفل خالصاٌ از شیر مادر تغذیه شود.


بعد از سن شش ماهگی از غذا های متنوع برای اطفال حتما بدهید مثلا سوپ.


تغذیه با شیر مادر تا سن دوسال و شش ماه میباشد.


شیر مادر باعث ارتباط میان طفل و مادر میگردد و طفل میتواند مادر خود را حس کندشیر مادر دارای هیچ گونه باکتریا نمیباشد امکان دارد در بعضی از شیر های حیوانی وجود داشته باشد


در شر مادر فکتور های رشد، پروتین ها، مقدار کافی شحم، ویتامین و همچنان مقدار کم و حذب کننده آهن موجود است


.


در این صورت است که طفل شما رشد و نمو کرده و دارای یک حافظه قوی میگردد.


این است که شیر مادر یکی از کامل ترین غذاها برای اطفال است .


برای اینکه شیر مادر عاری از مواد فوق نباشد باد مادر از مواد غذایی متنوع استفاده کند(مایعات، سبزیجات، میوه جات پروتین ها و


...)


از هر کدام به اندازه ضرورت استفاده کند.


تا باشد که اولاد صحتمند و هوشیار داشته باشد.


نویسنده :روقیه اکبریAbout the author

roqiaakbary

Roqia Akbary lives in Herat Afghanistan. She is student at Ali Sher Nawaie High School in 11th Class, she was born in jule 1997.She likes football and basketball, her favorite subject is English and Computer and favorite color is blue. She likes writing blogs in Film Annex.

Subscribe 0
160