تشکیل یک تیم

Posted on at


تیم یا گروه در برگیرنده افرادیست که دارای اهداف خاصی میباشند و میخواهند یکجا شده تا با یکدیگر به هدف خاصی رسیده، در برد و باخت یکدیگر شریک شوند. آنان میخواهند این گونه اهداف خویش را نمایان کنند و با نحو حسن با احساس های قوی به هدف برسند. برای تشکیل یک تیم نکاتی وجود دارد که باید رعایت شود مثلا: در یک تیم در قدم اول موجودیت هماهنگی، نبود تبعیض، نبود خیانت، همگرایی، ایجاد اعتماد، صداقت، اتحاد و همبستگی  مهم بوده و از ارکانی میباشند که موفقیت همگانی را ایجاد میکنند. تشکیل یک تیم همانند ملتی میباشد که از هر قوم و نژادی در آن حضور دارند.


هدف از تشکیل تیم نمایان کردن استعدادها است، استعدادهای که پُر از هدف اند. سرپرست یک تیم همواره خواهان موفقیت های اعضای تیم است. سرپرست تیم همانند والدینی است که نمیتواند میان فرزندانش فرق ایجاد بکند. تمامی اعضای تیم را تشویق میکند و موفقیت هر کدام آنان موفقیت تیم را نشان میدهد.تشکیل یک تیم راه حل خوبی است برای پیشبرد موفقیت ها. خوشبختانه فلم انکس توانسته یکبار دیگر در عرصه تشکیل یک تیم موفق گردد، این تیم برای بار دیگر به گونه مثبت از طرف اعضای فلم انکس در مکتب هاتفی ایجاد گردید. اعضای فعال هاتفی همچنان در تلاش اند تا با استاد خود کمک کرده و بتوانند در پیشبرد تیم دیگر در عرصه مقاله نویسی همکاری نموده تا بتوانند از جمله اعضای فعال فلم انکس باشند و این تیم با ایجاد رقابت های سالم میخواهند تا نشان دهند تشکیل یک تیم در تمامی عرصه ها مفید بوده و نمایانگر موفقیت میباشد.بلی این شاگردان میخواهند در بین خود رقابت های سالمی را انجام داده و بتوانند هرچی بیشتر فعالیت های خود را در فلم انکس دلچسپ تر بسازند. رقابت آنها بر روی  امتیازات آنها در فلم انکس میباشد. طوری که هر شاگرد کوشش میکند تا امتیاز آن از بقیه اعضای تیم بالاتر باشد و فعالیت آن نسبت به  اعضای دیگر تیم بیشتر بوده و در صفحه اول فلم انکس قرار بگیرند.  آری! چیزی که باعث پیشرفت و ترقی میشود همانا رقابت سالم بین افراد میباشد که کار و فعالیت را دلچسپ و هدفمند میسازد. باز هم جا دارد تا از فلم انکس جهت ایجاد رقابت های سالم بین اعضای آن، اظهار سپاس نماییم.زنده باد فلم انکس... یگانه رسانه ای رقابتی!!!


برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه عبدالله هاتفی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/Hatifi-Herat/blog_post 


فروهر اسفزاری About the author

Hatifi-Herat

Established in 1938, Hatifi High School is one of the largest schools in Herat, Afghanistan and has 8300 students. The students attend the classes in rotations. The school offers 116 classes only for female students. Film Annex and Citadel are building an INTERNET classroom at Hatifi High School in June…

Subscribe 0
160