دموکراسی و جامعه

Posted on at


دموکراسی و انتخابات پدید های بسیار مهم و اثرگذار در روند مردمی سازی جریان ها در جامعه ها و کشورها می باشند. امروزه با توجه به کشورهای توسعه یافته در می یابینم که این روند های مردمی بوده اند که سبب شده اند آنها گام های بزرگی را در جهت توسعه و پیشرفت های بشری, صنعتی, علمی و اجتماعی بردارند و راه بسوی نداشته ها بگشایند تا آنها را در حلقه داشته های خود بیاورند و روزگار باشکوه تری را تجربه کنند.


روند های مردمی و نوین که به وسیله دموکراسی و انتخابات به نمایش گذاشته میشوند, سبب میگردند تا همه افراد تشویق گردند و حس نوآوری فرد فرد شکوفا گردد تا در پی ایجاد راه ها و نوآوری های تازه برآیند و این خود سبب رونق اقتصادی, اجتماعی و علمی جامعه میگردد.رسیدن به این توسعه و شکوفایی کار یک شبه نیست و در یک آن هم ممکن نیست. باید کار کرد, تلاش کرد و در راه رسیدن به یک سامانه مردم سالار و شایسته پسند زحمت کشید. ملت ها برای رسیدن به این مرحله زحمات فراوانی را متقبل شده اند و قربانی های فراوانی نیز داده اند.


یعنی رسیدن به مرحله توسعه و مردم سالاری ارزش این همه زحمات و قربانی ها را دارد و باید برای آنها بهای بزرگی داد و ارزش مهم را متقبل شد. در سایه این همه توسعه و  شکوفایی به رفاه و آسایش رسید و پیشرو زمان خود شد. آنهایکه به این مرحله میرسند و چرخ پیشرفت زمان را میچرخانند, از بیشترین نعمت ها و رفاه برخوردار اند و از همه بیشتر از امکانات و ابزار برخوردار می باشند.امروزه میتوان آمریکا و اروپا را به یک چنین مقیاسی سنجید که پیشرو چرخه توسعه بشری اند و از همه دیگران بیشتر از امکانات برخوردار می باشند و توانایی های بالای در همه عرصه ها دارا اند. آنها نه تنها که میتوانند مشکلات خود را برطرف کنند بلکه کشورها و نهاد های گوناگون دیگری را در سرتاسر جهان برای یاری رسانی به مردم نیز کمک میکنند و هزینه های شانرا فراهم میکنند.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس بانوان انکس هرات میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید: About the author

herat-womensannex

Herat Digital Citizen Fund is subpart ofDigital Citizen Fund based in NYC. Digital Citizen Fund.com is a blogging and film platform that empowers the women and children of Central Asia with a "pay for content" model where bloggers and filmmakers get paid based on their Buzz (performance) Score. Monthly payouts…

Subscribe 0
160