سعی و کوشش دانش آموزان بخاطر رسیدن به قله های هدف شان

Posted on at


چه خوب است که در این فرصت و موعد زمان که حاصل مان گردیده است، از سخنی نیکو و موثر رشته ئ کلام را اغاز نماییم، از آنی که تا نباشد دست یابی به مرام و مقصد هم نخواهد بود و حتی در نبودنش ارزوها و رویاهای قلبی به خاطراتی خاموش و حسرتی بیش مبدل نخواهد شد.هدفم از این چیز ارزشمند هیچ به جزء از تلاش و کوشش نیست و نمی تواند هم باشد. چرا؟ اگر تلاش و همت و کوششی در وجود و اراده ئ شخص نباشد، این موضوع حتمی است که دستان مان خالی تر از قبل می شود. به هیچ کدام از انهایی که در ذهن مان برای نقشه کشی می کنیم نخواهیم رسید. تا ایستادن و جنگیدنی برای عزم و اراده نباشد، تا شکست و افتادن و باز از سر گرفتن نباشد، تا پستکاری متداوم و همتی والا نباشد و تا ان دل دلیر و بزرگ برای شنیدن حرف ها و کنایه ها نباشد؛ رسیدن به مقصد خیالی خام بیش نیست و نخواهد بود. این ماییم که تصمیم می گیریم که بسازیم و برسیم ان هم فقط، با تلاش و یا با نشستن در گوشه ای و انتظار برای رسیدن معجزه ای.بانوان انکس نیز در مکتب ملکه جلالی با تلاشی قوی تر از قبل ایستاده اند، می خواهند تا با ترفندی متفاوت خود را به هدف خویش نزدیک تر سازند؛ ان هم با کار کردن در یک گروپ، تا در تشویق و تلاش یکدیگر سهیم گردند و بتوانند با هم و تکیه گاهی مستحکم تر به سوی قله ئ هدف گام بردارند، البته با یاری و یکجا بودن استادی رهنما که همیش در کنار ایشان خواهد بود.


کار تحت گروپی واحد و مقصدی واحد و اعضایی قوی که اگر تلاش خویش را در این راه از یاد نبرند و رهایش نسازند، نتیجه ای بس ارزشمند از خود در این محیط بر جای خواهند گذاشت.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه ملکه جلالی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/MalakeJalaliSchool/blog_post 


فرشته احمدیان About the author

MalakeJalaliSchool

Malake Jalali is located on Godam Street in front of the big Masque of Herat, Afghanistan. It has 3270 Students, 101 teachers and 2 buildings.

Subscribe 0
160