خورشید قشنگ اسمان

Posted on at


در جستجوی موجودی به زیبایی مادر بودم, راه افتادم در کائنات ...


از آسمان پرسیدم: میتوانی به زیبایی مادر باشی؟ آسمان در جوابم گفت: چطور؟؟؟


من گفتم: میتوانی برای لحظه ای اندک روح مادر گردی و رفعت دیگری را در خود بیاوری؟؟؟


در جوابم گفت: هرگز !!!


"من برای این کار خیلی چیزها را کم دارم و عاجزم, کهکشان کم دارم, نوریان کم دارم, در پهنای زمان خورشید و آسمان را کم دارم..."


راه افتادم!!!!


از خاک پرسیدم: تو با این وسعت بزرگی که داری میتوانی  قلب مادر گردی؟؟؟در جوابم گفت: هرگز!!! من با این وسعت بزرگم نمیتوانم به وسعت قلب پر از عطوفت مادر باشم, چون بوستان عشق و محبت مادر در من وجود ندارد و گنج نهان دل مادر در من یافت نمیشود.


دوباره راه افتادم!!!


رو گشتاندم به طرف بحر و پرسیدم میشود برای لحظه ای کوتاه سر تا پا مادر شوی و در موج هایت عشق غرش کند و نقطه ی اوج خود را عشق و محبت سازی؟؟؟


در جوابم گفت: هرگز!!


باز راه افتادم!!!از علم سوال کردم؟؟ میتوانی معنی مادر من را توضیح دهی؟؟؟


در جوابم با ناتوانی گفت: نخیر هرگز!


چون منطق و فلسفه ی عقل و زبان من در مقابل این کلمه ناتوان است و قدرت شرح و بیان کم دارم.


در پی عشق شدم تا در آیینه ی عشق چهره ی خورشید نمای مادر را ببینم, آری دیدم او مادر بود, در دل عطر, در تن گل, در نفس های جان نفسی دوباره, "در لحظه ی روییدن باغ از دل سبزترین فصل بهار, در چمنزار دل انگیز ترین زیبایی بلکه او در همه ی زیبایی ها عالم یگانه بود."برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه ميرمن حیاتی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید: About the author

MirmanHayatiHighSchool

Mirman Hayati High School is one of the historical schools of Herat, Afghanistan. It was established in 1340 (1961). This school is located in the center of Herat city, on Shahid Mirwais 28 Street. It has 1,810 students in two shifts and 50 teachers. This school was first reconstructed by…

Subscribe 0
160