روابط اقتصادی جهان چگونه است؟

Posted on at


                                                                  روابط اقتصادی جهان چگونه است؟

وقتی برای خرید به بازار می رویم محصولات زیادی را از کشور های مختلف را در دکان ها مشاهده میکنیم. به عنوان مثال ، لباس های چینی، تکه های پاکستانی، بوت های ایتالیایی، وفرش ها ایرانی در کنار محصولات داخلی دیده می شود.

امروزه در همه کشور های جهان و ضیعت بازار اینگونه است و هیچ کشوری را نمی توان یافت که اجناس و محصولات کشور های دیگر، در آن وجود نداشته باشد.

امکانات طبیعی، انسانی و تکنالوژیک کشور های جهان متفاوت است، از اینرو، توانمندی آنها در تولید محصولات یکسان نمی باشد برخی از کشور ها آب و هوای مناسب برای تولید محصولات زراعتی، برخی نفت زیاد و بعضی دیگر تولیدات صنعتی پیشرفته دارند اگر کشوری که شرایط مناسب برای تولید یک نوع محصول را ندارند، بخواهد آنرا تولید نماید هزینه تولید افزایش می یابد.

و کالای تولیده شده گران تمام خواهد شد به این خاطر از لحاظ اقتصادی به نفع آن کشور است که این نوع اجناس را از کشور های دیگر صادر نماید.

به این دلیل تجارت جهانی رونق یافته و محصولات مختلف از یک کشور به کشور های دیگر انتقال می یابد

برای تسهیل تجارت جهانی، درسال 1995 میلادی سازمانی به نام سازمان تجارت جهانی تاسیس شد که مقر آن در شهر ژنو می باشد.About the author

160