سعی و تلاش دانش آموزان برای رسیدن به آرزوهایشان

Posted on at


انسان همواره در زندگی تلاش و کوشش میکند تا به پویایی و مقام والایی دست یابد. رقابت در تمام عرصه های زندگی البته در جهات مثبت باعث ترقی و پیشرفت میگردد.


البته این پیشرفت به پشتکار و تلاش فرد ارتباط دارد بعضی اشخاص بخاطر رسیدن به آمال و آرزو های دیرینه شان تصمیم و اراده قطعی گرفته و میگویند که من باید به این هدف نائل آیم, البته عزم و اراده حرف اول را میزند, با پشتکار و اراده قوی به هدف خود خواهیم رسید.


امتحان یگانه راه برای مهک زدن افراد است. از امتحان الهی گرفته که بندگان پرهیزگار و پاک خود را در آخرت بعد از سپری نمودن آزمون از بندگانی که اسیر هوا های نفسانی و زرق و برق این دنیای فانی شده اند جدا میکند و صالحان از پاداش های آخرت و گناهکاران از عذاب آن برخوردار میشوند.در تمام عرصه های زندگی باید ما خود را مورد ارزیابی قرار دهیم و لیاقت, درایت و شایستگی خویش را مهک بزنیم. در همین راستا شاهد آغاز امتحانات مکاتب در سطح افغانذستان و الخصوص ولایت هرات هستیم و شاگردان با تلاش و پشتکار هر چه تمامتر میکوشند تا به درجات عالی برسند.


شاگردان لیسه گوهرشاد بیگم نیز از یوم یکشنبه 15 سرطان امتحانات چهارنیم ماهه خویش را آغاز نمودند و می خواهند تا نتیجه چندین ماه زحمات خویش را ارزیابی کنند و با جدیت هر چه تمام مصروف آمادگی برای آزمون شان هستند. لذا چون امتحانات سرنوشت شان را رقم میزند آمادگی زیادی را برای هر چه بهتر سپری کردن آن به خرج میدهند تا به درجات عالی نائل آیند.لذا حضور شاگردان در طی این دو هفته در کورس فلم انکس کم رنگ تر خواهد شد. شاگردان در طی این هفته بخاطر قطع بودن انترنت نتوانستند در سایت بطور عالی فعالیت کنند فقط به تایپ و ادیت مقالات شان پرداختند.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه گوهر شاد بیگم میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/Ghouharshad/blog_post 


خاطره فاخر About the author

Ghouharshad

Ghouharshad High School is established in 1340 at the time of Zahir Shah in the middle of Herat city. The school is including 54 classes, 254 teachers, and about ten thousands of students who are studying in different shifts. Afghan Citadel Software Company equipped the school with an IT Class…

Subscribe 0
160