هدف در زندگی

Posted on at


بنام پروردگار عالمیان، آنکه انسان را برای کار افرید، انکه برای انسان هوش و حواس داد تا خود شناس باشد و برای زندگی کردن هدف داشته باشد و به این پی ببرد که برای چه افریده شده و برای چه زندگی می کند.


شناخت هدف یکی از مهم ترین و با ارزش ترین مسئله در زندگی هر انسان محسوب می گردد. اگر انسان زندگی چند سال گذشته ئ خویش را با زندگی امروز خود مقایسه کند کاملا واضح  و اشکار می گردد که ایا در زندگی ایشان کدام تغییر مثبت و ارزنده ای امده است یا نه؟


انسانیکه اهداف زندگی خود را می داند و می سازد، زندگی اش با ارزش ئ با معنی، زیبا و باب میلش، ولی اگر انسان در زندگی هدف نداشته و نداند به بیهودگی زندگی خواهد کرد، قایقی سرگردان که دستان باد انرا به هر طرف سوق می دهد؛ بی اراده و بی مقصد، زندگی بی معنا. 


هدف زندگی هر انسان باید پرستش الله تبارک و تعالی باشد و با این هدف خود را در دنیا و اخرت کامیاب و پیروز سازد. خداوند در ایتی می فرماید:


(انس و جن را نیافریدیم جزء برای عبادت و پرستش ) اگر دریابیم سراسر زندگی مان به هدف های مان ارتباط دارد. انسان با هدف ارزش ساعت ها، دقیقه ها و ثانیه ها را می داند و از تک تک انها برای رسیدن به اهدافش بهره می برد. اگر در آغاز هر کار هدف مان را مشخص سازیم حتما به ارزو و هدف خود خواهیم رسید ولی اگر در هدف استوار نبوده و ارزش قائل نشویم یعنی خود را لایق ان هدف ندانسته ایم.البته با تلاش و کوشش که زمینه و دستیابی زودتر و اسان تر خواهد شد. و من نیز در زندگی ام هدف های زیادی دارم اما از ترس اینکه شاید به انها نرسم همه ئ انها را نام نمی گیرم: اما چند هدف بسیار مهم دارم اینکه خدمت کار کشور عزیزم باشم و مادر و پدرم را سربلند ساخته که آنها را از خود راضی سازم و خوشبخت شان سازم.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه حوض کرباس میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/Hozakarbas-Herat/blog_post 


افسانه سروریAbout the author

Hozakarbas-Herat

The Houz-e-Karbas High School was founded in 1962 in Afghanistan. The all-girls school has approximately 4000 students, 92 teachers, 5 senior teachers, one education manager, and one administrator. Many classes are taught in tents. Film Annex built the first Internet classroom at the Houz-e-Karbas High School in May, 2012.

Subscribe 997
160