چیگونه صحبت نما یم

Posted on at


 


از آنجای که ما می دانیم  خداوند (ج) برای هر انسان دو گوش و یک زبان داده است پس باید انسا نها در زنده گی خود زیاد کوش کنند وکه کم حرف بزنند ما می توانیم به سه طریق افهام تفهیم نمایم .۱ )  زبان وسیله افهام و تفهیم است و تمام انسانها در روی زمین از این وسیله جهت پیش برد امور زنده گی خود از ان استفاده نموده و حل مشکل می کنند . صحبت کردن توسط زبان خود قوانین و مقررات خاصی دارد که در این مورد پیامبر اسلام (ص) فرمودند : (زمانیکه شما صحبت میکنید کوشش کنید بسیار وا ضع و ساده صحبت کنید تا طرف مقابل بدون کدام مشکلات سخنان شما را درک کند و سه بار کلیمات خود را تکرار کنید) این کار باعث می شود تا از غلت فهمی و برداشت غلت جلو گیری نماید.۲ ) وسیله دیگری که ما می توانیم توسط آن افهام تفهیم نمایم اعضای بدن ما می باشد که از آنها برای تفهیم بیشتر وجلب توجه طرف مقابل استفاده می کنیم تا طرف مقابل ما از سخنان ما احساس خستگی نکند.


۳ ) سکوت وسیله دیگری است که ما می توانیم ازآن برای درک بیشتر موضوع از طرف مقابل استفاده کنیم و ما مجبور هستیم در هنگام صحبت کردن دیگران سکوت را اختیار نمایم.       About the author

roma67

من رما بنت غلام سخی متعلم صنف 12 ازمکتب محجوبه هروی میباشم

Subscribe 0
160