(( هوا و هوس انسانی ))

Posted on at


(( هوا و هوس انسانی ))


بر سره موضوعی که این بار من کردم . می خواهم که شما دوستان هم بدانید که هوا و هوس انسانی چیست ؟
و چگونه باعث تغیر نفس انسان نیز می شود .
پس انسان باید هوا و هوس انسانی را کنار بگذارد . تا باعث شرمید نش در دنیا و آخرت نگردد . و همین نفس انسانی انسان را به قله های بلند هم می رساند و به یک بارگی انسان را بر زمین هم میزند


.
چنان که میگویند :ــ
که رسول اکرم (ص) روزی از محلی عبور می کردند و جمعی را دیدند . که سنگ سنگی را در میدان گذاشته ؛ و هر کدام به نوبت آن را تا مسافتی طئ میکنند . از آن جماعت پرسیدند : که مقصد و منظور شما از انتقال این ازیت و مشقت چیست ؟ آنها جواب دادند . که ما زور آزمائی میکنیم ؛ و استعداد خود را امتحان میکنیم


.
آن حضرت فرمودند :ــ آیا میخواهید من قهرمان این مسابقه را بشما معرفی کنم . گفتند بلی ! این باعث افتخار ماست . و آن حضرت فرمودند :ـــ
قهرمان ترین مردمان کسی است که اختیار نفس خود را داشته و تابع هوا و هوس نشود و در موقع غلبه خشم خود کاری نکند و حرفی نزند که بعداً پشیمان و محتاج به محذرت خواهی شود


.
سپس آنحضرت فرمودند :ــ بدانید ای مردمان نیکو پسند ؛ که انسان از سره هوا وهوس انسانی خویش به جائی نمیرسد ؛ و مرد آن کسی است که از روی تحقیق کاری را بکند و اگر خشم وی هم آید بهوده چیزی را نگوید . پس کوشش کنید ای مردم که نیک ببینید و اختیار نفس خویش را داشته باشید تا باشید یک شخص نیکو کار در نزده الله تعالی و بنده هایش !About the author

hangama12

هنگامه عظیمی هستم در سال 1375 در شهر هرات متولد شدم هم اکنون متعلم صنف 12 مکتب محجوبه هروی میباشم

Subscribe 0
160