با نفس کشیدن بهترین زندگی را برای خود بساز.....

Posted on at


گاهی اغلب از ما احساس افسردگی و استرس را در خود به شدت مشاهده میکنیم و این را به راحتی حس کرده میتوانیم که تحت فشار روحی هستم یا جسمی.از دیدگاه من تنها راه برای حل این بحران اینست که باید به راحت ترین وجهه نفس کشید، و خیلی راحت خود را ازین تنش بیرون کشید .


بیشترین ما بخصوص قشر جوان جامعه نظر به مشکلات  روحی که داریم و یا نگران  اتفاقات اینده خودهستیم،و یا با مشکلی بطور مداوم دست و پنجه نرم میکنیم، با تمام وجود میتوان نفس عمیقی کشید و بعد میتوان راه حل مناسبی و اسانی برای تمام معظلات زندگی یافت.


یک تنفس عمیق و راحت میتواند ما را دوباره به زندگی پر شور و نشاط بر گرداند،اگر عده ای از ما گمشده باشیم یا اهداف خود را گم کرده ایم ، تنها با یک نفس میتوان این را دریافت که زندگی چقدر با ارزش است، وباید انقدر نفس کشید تا قدر تک تک نفس های خود را بدانیم و بخاطر این نعمت بزرگ شکر گزار باشیم.


 بعضی از ما در طول روز کارهای زیادی برای انجام دادن داریم ولی سردرگم هستیم زیرا نمیدانم از کجا میتوان اغاز کرد و چطور میتوان اینها را به پایان رساند،باید خیلی راحت و آرام نفس بکشیم تا بتوانیم تمرکز خود را به دست اورده و به تک تک کارهای روزمریمان رسیدگی کنیم و بصورت دقیق بروی مهمترین کارهامتمرکز شویم.


عده ای از ما زمانی که به همرای خانواده دوستان یا در یک قرار ملاقات مهم قرار داریم هوش و حواس ما جای دیگری گشت وگذار داشته و تنها حضور جسمی دارم نه روحی در نزد این افراد دارم، و این سبب میشود که طرف مقابل احساس راحتی نداشته و خود را امن حس نکند ویا فکر کند ما نسبت به زندگی و کار خود انقدر جدی نیستید و یا هم شما را خیلی خودخواه واز خود راضی بپندارد،اسانترین راه برای حل این معظله قبل از برخورد یا دیدار نفس عمیق بکشیم تا راحتر و دقیقتر و متمرکزتر بنظر برسیم.


 واین موضوع خصوصا زمانی قابل ملاحظه است که با کسی که دوستش داریم هستیم و باید با یک نفس عمیق خیلی محتاطانه رفتار کرد.


خیلی از ما بسیار سریع راه میروم،غذا میخورم و مهمتر از همه صحبت میکنیم، به اسانی میتوان نفس بکشیم وازسرعت خود بکاهیم تا از زندگی لذت کافی ببریم،و این سادترین عمل است که میتواند نگاه همه ما را نسبت به زندگی تغیر دهد، پس باید با خیال راحت نفس کشید و از زندگی لذت برد.


برای به خاطر داشتن این موضوع و فراموش نکردن ان، باید همیشه انرا تکرار کرده تا به یک عادت مبدل شودو برای تبدیل ان به یک عادت میتوان بروی اسکرین لپتاپ،دیوار یا یخچال بنویسید نفس بکشید،یقینأ تاثیری شگرفی بالای زندگی تان خواهد داشت.


سه نکته مهم برای اسان کردن مشکلات بخندید،نفس بکشید،و ارام حرکت کنید.یقینأ خیلی از ما به این عقیده هست که هیچ چیز مهمتر از آرامش در زندگی نیست. 


خیلی از ما به شیوه غلط زندگی راهی هستیم وباوجودیکه ازین روش رنج میبرم ولی باز هم به این راه ادامه میدهیم زیرا به قوانین خویش احترام داریم،ولی به نظر من نیازی نیست اینقدر معذب باشیم قوانین برای شکستن ساخته شده اند باید قوانین خود را شکسته و قوانین جدیدی را با قوه محرکه نفس بکشید طراحی کنید تا از زندگی لذت ببریم، وهمین تغیرات است که زندگی را جذابترو پر هیجانتر میسازد.


بحیث اخرین نکته کمتر نگران باشید بیشتر بخندید و همیشه نفس بکشید.About the author

fatimahaidary

Fatima Haidary, her second name is Hoda. her father name is Shamsuddin .and she is a student in eleventh class ,in Amir Ali Shire Nawaie High school in Herat city Afghanistan.She was born in 2 february 1997 in Herat city in a cultured family.and She is third daughter of her…

Subscribe 0
160