اثر جنگ بر افغانها

Posted on at


افغانستان کشور اسلامی که در آن اقوام مختلف از کشورهای مختلف زندگی میکنند. افغانستان در 1919 از انگلستان به تمام معنی استقلال خود را حاصل نمود. در افغانستان پادشاهان زیادی حکومت کردند. واولین رئیس جمهور آن حامد کرزی است. از قدیم افغانستان با جنگها و بددختی های زیادی از طرف کشور ها مختلف دست وپنجه نرم کرده ورنجهای گوناگونی را متحمل شده ومردم آن خیلی رنجور وستم دیده هستند.آنها در جنگ ها وانفجارات متعدد خیلی از دوستان و همبستگان خود را قربانی دادند وتعدادی هم در این جنگ ها وخونریزی ها قسمتی از بدن شان را از دست دادند ومعیوب معللول گشتند و همۀ زندگی شان را با این رنجها خسته کنان به پیش بردند و باز هم غیرتمندانه مبارزه کرده و ادامه دادند. این جنگ ها مردم ما را از ادامه تحصیل آموختن خیلی به عقب انداخت نسبت به ممالک دیگر. مردم ما به جای اینکه به پیشرفت وترقی بیاندیشند زندگی آنها را وادار کرد تا به سلامتی خود واولادهای و خواهران وبرادارن خود نگران باشند و به این دل واپس بودند که امروز اعضای خانواده که برای زحمت کشی و حاصل کردن یک لقمه نان حلال از خانه بیرون میرود آیا همۀ خانواده ام شب سرسفرۀ نان  به خوشحالی وصحتمندی حاضر خواهند شد. آیا لبخند خانواده ام را دوباره خواهم دید.این جنگ ها و خونریزی ها باعث ایجاد نگرانی به امنیت، ما را از تعلیم وتعلم وپیشرفت محروم ساخته است. بعد از سالها جنگ، حالا کشور ما رو به آرامی و آبادی میرود باید از این فرصت استفاده نموده و از جنگ وجدال دست بکشیم و دست به دست هم داده متحدانه برای افقانستان آزاد ومترقی زحمت بکشم . بجای خونریزی افراد بیگناه به شادی وآرامی مان بیاندیشیم وهمدیگر را از این همه خستگی وبیچاره گی رهایی دهیم.
About the author

160