نجاری

Posted on at


نجاری یک شغل با ارزش و مهم است که درهر کشور مردم به این شغل مصرف کاراند داشتن نجار لازم و ضروری برای هر کشور است تا بتواند نجار لوازم ضرورت خانه های ما را درست کند از قبیل مبل و فرنیچر،میز،کمد،کابینت و غیره لوازم که ما استفاده می کنیم و این یک شغل خوبی برای هر کشور است.و کشور ما افغانستان هم از جمله کشور های است که دارای جنگلات زیادی است و این جنگلات برای کشور ما بسیار مفید است که از یک طرف باعث جلوگیری از سیلاب های خطر ناک می شود و از طرف دیگر از درختان کاغذ،قلم،و انواع چوب های مختلف بدست می آید که این چوب ها را به شکل های و مدل های زیادی در می آورند و انواع و اقسام مجسمه را از چوب درست می کنند که بسیار با ارزش است و مجسمه های زیادی از قدیم وجود دارد که به عنوان آثار تاریخی در موزیم های کشور ما نگهداری می شود از جمله وسایل نجاری عبارت از :اره،متر،قیچی،میخ وغیره.
نجاری یک شغل با ارزش است چون می توانیم از طریق آن احتیاجات زنده گی خود را برآورده کنیم و یکی از شغل های پیامبران ما است که در زمان آنها هم به این شغل خوب توجه بسیار زیادی شده بود و حالا هم مردم می توانند از طریق نجاری اقتصاد خود را پیشرفت بدهند واین شغل هم برای خود شان مفید است و هم برای کشور شان ،واگر تولیدات شان را به خارج از کشور هم بفرستند از این طریق می توانند اقتصاد کشور خود را رونق بدهند.
About the author

160