نقش رسانه در جامعه

Posted on at


امروزه یکی از منابع برای آگاهی افراد یک جامعه رسانه است قسمی که دیده میشود کشورها با استفاده از رسانه های صوتی و تصویری پیام های ،فرهنگی،هنری،علمی وغیره را به گوش افراد میرسانند و مردم بیشتر خبرهای داغ روز را از این منبع آگاهی حاصل میکنند.


 


اگر خواسته باشیم درباره رسانه و نقش آن در جامعه بحث کنیم دیده میشود که حرفهای زیادی در این مورد وجود دارد چرا که در یک اجتماع، که جماعتی از مردم زنده گی میکنند،به خاطر آگاهی از عده یی از موارد رسانه ضروری است .


اما باید گفت:


ضرورت جامعه اسلامی داشتن رسانه یی با پیامد اسلامی است زیرا رسانه در یک اجتماع هم دارای پبامدهای مثبت وهم منفی است لذا انسان مسلمان نباید هیچ وقت منفی گرا باشد وبخاطر پیشرفت خویش و جامعه خویش باید مثبت اندیش باشد بنابر این همان طوریکه دیده میشود کشور های پیشرفته جهان امروزه بااستفاده از دنیای مجازی به پیشرفت های گام به گام نهادند،


توسط این دنیای مجازی که عبارت از:انترنیت ،جمیل،تویتروغیره میتوانیم به یک وقت کم اطلاعات مربوط جامعه خویش را به گوش ملت برسانیم.فلهذا خداوند را سپاس گذاریم که بعد از سه دهه جنگ و خونریزی کشور ما افغانستان هم به پیشرفت های قابل ملاحظه نائل آمده که از آن موارد میتوان داشتن رسانه های در این جامعه رانام برد ،که از طریق همین رسانه ها امروزه ملت از موضوعات داخلی وخارجی با خبر اند اما باید از یاد نبرد که در یک جامعه اسلامی با داشتن ملت مسلمان رسانه ها نقش خوبی را ایفا میکنند


که برنامه های آموزشی، فرهنگی، علمی وهنری را تقدیم اجتماع نمایند تا باشد که افراد آن جامعه استفاده خوب را کرده باشد و همان وقتی را که دیدن یک برنامه مینمایند هدر نرفته باشد.


گذشته این مواردی که قابل بحث زیاد است اما زمان اندک است باید حرف را کوتاه کرده ودر چند مورد که رسانه نقش بسزای در یک جامعه را دارد استفاده نمود کسانی هستند که از اجتماع دور اند وحتی از حق وحقوق که خداوند متعال وقرآن عظیم الشان به آنها تعیین نموده بی خبر اند اما این وظیفه رسانه ای با صداقت است که طی برنامه ها خویش این افرادرا ازحق وحقوق شان باخبر کند تا باشد که هیچ حقی پایمال نشود وهیچ دینی بر اجتماع وبا نفوس باقی نماند ،از جمله دیگر موارد ،برنامه های دینی است لازمه یک مسلمان کامل بوده با خبر شوند.


لذا این هم میتواند توسط یک رسانه نقش داشته باشد رسانه ها در جوامع اسلامی در محدوده های با صداقت و ایمان داری موضوعات لازم را به گوش افراد جامعه برسانند،تا حداقل استفاده خوب شود.


 About the author

160