سبزي براني

Posted on at


سبزي براني

مواد مورد نياز:

1-يك چارك سبزي پالك

2-يك دسته گشنيز

3-نيم كيلو ماست

4-يك غوزه سير

5-مرچ سياه نيم قاشق چاي خوري

6-تخم گشينز دوقاشق ماست خوري

7-نمك به قدري ضرورت

8-روغن به قدر ضرورت

9-زرد چوبه به قدر ضرورت.

 

طرز تهيه:

اولا سبزي  پالك را با گشنيز شسته بدون آنكه پارچه پارچه نمايم در ديگ انداخته تف ميدهيم تا خوب نرم شود.

 بايد در نظر داشته باشيم كه پالك  در هنگام تف دادن آب توليد مي نمايد نبايد به آن آب ريخت بعد از يكي دو دقيقه بايد نمك بالاي پالك و گشنيز بريزيم تا از پارچه شده قبل از وقت جلوگيري شود  چند دقيقه بعد از تف دادن وقتي پالك و گشنيز خوب نرم شد آن را از ديگ بيرون ساخته با كارد و ساطور آن را پارچه پارچه نموده ودر روي غوري بريزيد .

 

بايد به ياد داشته باشيد كه ماست را قبل از قبل سير زده اخته نمايد تا طمع آن بيشتر گردد .

بعد از اينكه پالك را روي غوري ريختيد ماست اخته شده را بالاي آن بريزيد.

 

اگرمايل هستيد روي ما هي تابه كمي روغن ريخته و قدري زردچوبه بالاي آن ريخته وبالاي غوري بريزيد سپس   تخم گشنيز ، مرچ سياه وچند برگ گشنيز و نعنا را روي غوري جهت تزيين آن بريزيد.

سبزي براني را آماده خوردن است.

 

 

 About the author

160