آمد آمد.... عید است

Posted on at


رمضان با شعار همدلی آمد و با سبدی از خوبی ها پس میرود...رمضان با آمدنش رحمت,مغفرت و برکت را برای تمام انسانها به ارمغان آورد...در دهه آخر رمضان همه  آماده گی برای عید فطر میگیرند


....


 جوانان و پیران برای گرفتن لباس نو و شیرینی عید به بازار ها میروند.. خانواده ها برای دادن زکات و سرسایه روزه مقداری پول آماده میکنند.. زنهای خانواده برای عید خانه تکانی میکنند


.....


طفلان خوشحال با پدران شان برای دوختن لباس هایشان به خیاطی میروند در این وادی همه خوشحال اند چون خداوند جشنی زیبایی بنام عید برایشان اعطا کرده است .. جوان هایکه نامزاد هستند همرای مادر های شان تدارک برای بردن عیدی به خانه عروس میکنند..نوجوانان برای جمع کردن ثواب مسجد ها را تمیز کرده تا برای عید آماده شود.. تلویزون ها برنامه های عیدانه برای بیننده گان خود تهیه میکنند...از هر طرف سعی و تلاش ها برای آماده گی عید به چشم میخورد... دکان ها کوشش میکنند تا بهترین میوه های خشک را برای خریدارن عید  به دکان های شان بیاورند دختران جوان خانواده  گوش فیل و کلوچه میپزند..تا در کنار سفره عید بگذارنند روزی که فردایش عید است عرفه  میگویند در آن روز رخصتی عمومی تا سه روز عید اعلان میشود.. تما مردم در شب عید غذا های گوناگون و خوشمزه آماده میکنند .. و تمام مسلمانان منتظرند تا از طرف عربستان سعودی مژده عید داده شود


.....


با مژده دادن عید تمام مسلمین خوشحال وخندان به همدیگرعید را تبریکی میدهند..اینطور است که مهمانی خداوند تمام میشود و خداوند جشن را برای بنده گان خود ترتیب میدهد.. عید زیبایی فطر برای تمام مسلمانان جهان تبریک باشد... .. ...About the author

bhnamali

i am afghan. i am from Afghanistan in the herat city.
i am student in the amir ali Sher naway school.

Subscribe 0
160