دلم تنگ است پرواز میخواهم تا کجایش را نمیدانم- بخش دوم

Posted on at


خدایا کاری بکن برای اشکهای که به ناحق ریخته شد برای صداهای که در سکوت بلعیده شد برای چشمانی که در روبروی درگاهت آبش خشک شد برای انسانی که بی گناه کشته شد برای کودکی که از گرسنگی تلف شد برای آرزوهای که ناخواسته دفن شد.


خدایا در قلبم زندانی است هر چه برایش می گویم تو آزادی (الله) می گوید من دوستت دارم میدانی  یا الله(ج) هر شب میخواهم از بخت سیاهم شکوه کنم ولی زمانی  که به یاد تو می افتم اینقدر در تو غرق میشوم که خود را فراموش میکنم. گاهی  برای گذشته پاک و بی رنگم دل تنگ میشوم برای پاک کودکی میمیرم خدایا ای کاش دل نمی بود تا تنگ نمیشد، خسته نمیشد و میمرد.دیگر انسانها خسته شده اند از این عشق های دروغی که هر روز مانند لباس عوض میشود میگویند  دیگر دنیا مثل قدیم نمیشود دگر دل آدمهای زشت زیبا نمیشود. دلم نه عشق دروغی میخواهد، نه دروغهای قشنگ، نه بلند پروازیها، نه خیال پردازیها، من صفحه سفید زندگی ام را دوست دارم.


وقتی تنها میشوم همه غمها،غصه های کهنه و جدید بالای من قلبه میکند می روم یک گوشه تا پنهان شوم تا دیگر مرا دنبال نکند و زخمهای منرا تازه نکند آنجا را مثل زندان سکوت می بینم مرا غمها و تنهای اسیر میکند به مرور زمان پیر می کند و اشکهای چشمانم مانند باران می ریزند پرواز اشکهایم را تحمل کرده نمی توانم چشمانم مانند گل لاله سرخ میشود.خدایا دستانم را که بسوی تو بالا می کنم خالی اند ولی دل پر از آرزوهای بزرگ دارم تو به قدرت بی کرانت مرا به قله های بزرگ آرزوهایم برسان.


در این مقاله بعضی گفته ها را  نمی شود گفت باید خورد ولی بعضی گقته ها را نمی شود خورد سر دل می ماند و آشیانه سکوت، بغض و تنهای را میسازند و من هم نگاه می کنم.برای خواند مطالب قبلی فلم انکس لیسه محجوبه هروی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید: 


http://www.filmannex.com/MahjubaHerawiSchool/blog_post About the author

MahjubaHerawiSchool

Mahjube Herawi School is located in the third district of Herat Province on Mokhaberat Street. It was named after a famous woman poet Mahjube Herawi (Mahjube Herawi’s real name was Bibi Safora and she was one of the famous Farsi pouter of Badqhis –Afghanistan. Mahjube has about 5,000 poems about…

Subscribe 0
160