شکر نعمت

Posted on at


یا حق


 


سپاس خدایی را که مرا به بنده گی خود پذیرفت و از خطا های که انجام می دهم پرده بر نمی دارد چون گر پر ده بر دارد رسوای عالم خواهم گشت


شکر ذاتی را که نعمت هایش برای من که لایق نیستم ارزانی داشته.


ای خالق زیبایی ها دوست می دارم تو را و می پرستم تو را چون دیگر برتر از تو ندارم و از تو به خود مهربان تر ندیم


در عجبم که چگونه سپاس گذار باشم این همه نعمت های تو را که بر من ارزانی داشتی از بدن خود شکر گذارم باشم این غذا ها و میوه ها و یا این محل ای که برای زندگی ام داده ای.


ای خدایا مرا ببخش اگر خطا کارم و نمی توانم آن تور که باید و شاید از تو سپاس گذاری کنم که اگر تو ما را نبخشی ما چه کنیم یارب زیرا جز درگاه تو دگر جایی برا ی گدایی نداریم


 


 About the author

nematkakar

به نام خدا نعت الله کاکر هستم. تحصیلات ابتدایی خود را در کشور ایران به پایان رساندم و تحصیلات لیسه خود را در شهر هرات در لیسه سیفی به اتمام رساند. بعد از سپری نمودن امتحان کانکور به پوهنحی کامپیوتر ساینس راه یافته و در سال 2013 آن را…

Subscribe 0
160