پارس ناز

Posted on at


پارس ناز یک از سایت های تفریحی می باشد که مانند فیلم انکس حداقل من روزی یک بار به آن سر میزنم در این سایت تفریحی هر روز  سعی می شود که عکس ها از کنار و گوشه دنیا و همچنان مطالب مرتبط به وقایع روز و اس ام اس و شعر و هر گونه مطالب جمع آوری  کند


یکی از موضاعتی که این سایت را برای من بهترین سایت نموده است این است که کاملا به اخلاق اسلامی ارج می نهد و تمامی رویدادهای اسلام را تعقیب می نماید و از گذاشتن عکس های که مخالف قوانین است به شدت جلوگیری می کند


این سایت که چند سالی می شود از تاسیس آن می گذرد در بین فارسی زبانان جایگاه خوبی پیدا کرده و از هر مطلب آنان چند صد نفر بازدید می کنند


جا دارد به خاطر داشتن چنین سایت موفقی از تمامی کارمندان آنها تشکری نمایم و امید به موفقیت های هر چه بیشتر آنها در تمامی عرصه های زندگی


.


 About the author

160