استفاده از وسایل تنکنالوژی برای دعوت و عبادت

Posted on at


دین مقدس اسلام که دین تمدن و پیشرفت است، و زمانی حضرت محمد (ص) از مکه مکرمه به شهر یثرب هجرت نموده، مردم این شهر را بنام مدینة الرسول نامیدند، زیرا رسول الله (ص) نخستین تهداب مدینت را در آنجا گذاشت، واصل معنای کلمه مدینه به تمدن ارتباط میگیرد، و مسلمانان بعد از مدت زمانی کمی توانستند که مدینت اسلامی را به سر تا سر جهان نقل نماید.
این حقیقت را نه تنها در صفحات تاریخ اسلامی مطالعه میکنیم، بلکه تاریخ دانان غرب که خواسته اند تاریخ جهان عاری از تعصبات برای مردم تقدیم دارند به این مدینت اسلامی اعتراف نموده اند، مورخ مشهور فرانسوی گوستاولوبون مینویسد: اثر تمدنی و سیاسی اسلام واقعاً شگفت آور است، کشور عربستان در عصر جاهلیت عبارت بود از چند ولایت کوچک و یک عده قبایل خود سری که همیشه با هم مشغول جنگ خانگی و قتل و غارت بودند، ولی در جریان یک قرن از ظهور اسلام دامنهء این دیانت از دریای سند تا اندلس وسعت پیدا نموده و در تمام این ممالک که بیرق اسلام در اهتزاز بودی ترقیاتی که از هر حیث پیدا شد در حقیقت حیرت انگیز بوده و علت عمدهء آن اینکه عقاید اسلام کاملاً‌موافق است با قواعد و اصول طبیعی و خواص این عقاید آنست که اخلاق عمومی را تسویه کرده عدل و احسان و تساهل مذهبی در آنها ایجاد کند... وی علاوه میکند تمدنی را خلفای اسلام تاسیس نموده گزارش آن همان گزارش تمدنهای دیگری تمدنهای دیگری است که باختلاف زمان در دنیا پیدا شده، یعنی این تمدن هم مانند آنها بوجود آمده و بمرتبهء کمال رسیده.
دین مقدس اسلام برای دعوت و عبادت وسایل جدید علمی و تکنالوژی را تایید نموده و یکی از افتخارات بزرگ اسلام اعجاز علمی قرآن کریم میباشد که همه روزه با پیشرفت های ساینس و تکنالوژی کشف گردیده و سبب اسلام دانشمند بزرگ جهان میگردد.
مسلمانان باید مطابق دساتیر اسلامی از تمامی وسایل دست داشته نشر و تبلیغ دین مقدس اسلام استفاده نمایند.
تغییر وسایل عبادات، برای ادای بهتر احکام دین مقدس اسلام، بدعت پنداشته نمیشود، مثلاً:‌آذان در عصر پیامبر (ص) بدون لودسپیکر اجرا میشد و از اینکه در آن زمان این وسیله وجود نداشت از آن استفاده نشده است ولی اکنون بخاطر رسیدن صدای آذان از وسایل پیشرفته استفاده میشود زیرا در آن زمان این وسیله اختراع نشده بود و هر گاه موجود میبود مسلمانان برای وصول صدای حق حتماً از آن استفاده مینمود.
به همین سان استفاده از سی دی، ویدیو، وسایل کمپیوتری، انترنیت، فلمها، و غیره وسایل پیشرفته برای دعوت به دین مقدس اسلام، نه تنها بدعت نبوده بلکه دین مقدس اسلام استفاده از چنین وسایل را تشویق و لازم میداند.
دانشمندان دانشگاه از هر طرف اجازه دادند تا فلمهای از تاریخ اسلام و شخصیت های اسلامی و حتا صحابه کرام بسازند. . چی خوب است برای نشر دین مقدس چینل های تلویزیونی بزبانهای مختلف داشته باشیم.
در تاثیر وسایل پیشرفته میتوان مثالی را از تدریس بیان نمود، مثلاً یک معلمی که با اسلوب قرون وسطی به شاگردانی که در قرن بیست و یکم زنده گی مینماید، تدریس نماید، هر گز تدریس او موثر نبوده، و شاگردان از وی استفاده مثبت نمیکنند، ولی معلمیکه وسایل تکنالوژی جدید را در سیستم تدریس خویش استفاده مینماید، اثر درس او بالای همه شاگردان بصورت خوب و مثبت تلقی شده، و آن معلم در سیستم تدریس خویش موفق میباشد، به همین سان برای دعوت به یکتا پرستی و عبادت درست استفاده از وسایل تکنولوژی کاملاً تاثیر داشته و استفاده ازین وسایل برای بهتر رسانیدن دین مقدس اسلام قابل تمجید وقدر دانی میباشد.


 


 


 


 
About the author

160