داغدار شدن مردم افغانستان

Posted on at


جنگ, انتحار, انفجار, رنج و بدبختی سال ها است که دامن گیر مردم رنج کشیده و ستمدیده افغانستان است چنانکه شاهد هستیم هزاران خانواده را داغدار, میلیون ها طفل را یتیم  و بی سر پرست نموده و افسوس و هزاران افسوس که هیچگاه این پدیده شوم و خانمان سوز ازین کشور و مردم ستم کشیده آن رخت بر نبسته و آرامش هیچگاه قرین ما نخواهد گردید.


حادثه دلخراش و علمناک پکتیکا در ماه مبارک رمضان که تمامی شهدا این حادثه با زبان روزه به پیشگاه خداوند تعالی شتافتند تمامی هموطنان ما را متاثر ساخته برای شهدای این واقعه بهشت برین و برای باز ماندگان شان صبر جمیل استدعا داریم.


بیایید همه با هم فریاد بزنیم دیگر جنگ بس است, دیگر مادری در سوگ فرزندش و خواهری در فراغ برادرش ناله نزند, دیگر کودکی گریان بر پشت تابوت پدرش روان نباشد خدایا تو را به عزمت این ماه با برکت به بزرگی این لیالی قدر قسمت میدهیم صلح پایدار و دائمی را به کشور عزیزمان عطا فرما.شاگردان کورس فلم انکس لیسه گوهرشاد بیگم در همین راستا اظهار تسلیت شان را برای بازماندگان این حادثه دلخراش عرض داشته از خداوند برای شان طلب مغفرت می نمایند.


شاگردان این لیسه در راستای امتحانات چهارنیم ماهه قرار دارند و با جدیت هر چه تمام مشغول خواندن دروس شان میباشند و تا حال توانسته اند امتحانات شان را به بهترین وجه سپری نمایند.


 


درین هفته بعد از فعال شدن انترنت شاگردان مقالات شان را در سایت های اجتماعی نشر نموده و فعالیت شان را مجدداً آغاز نمودند.


همچنان مقالات شان را تحت عناوین (ماه رمضان و خاطرات کودکی) به رشته تحریر دراوردند و اسامی فرشته و سمیرا بهترین مقالات را ارائه کردند.


از خداوند خواهانم ماه رمضان بر همه دوستان و عزیزان ماه خیر و برکت سپری گردد.


 


برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه گوهر شاد بیگم میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/Ghouharshad/blog_post 


خاطره فاخر About the author

Ghouharshad

Ghouharshad High School is established in 1340 at the time of Zahir Shah in the middle of Herat city. The school is including 54 classes, 254 teachers, and about ten thousands of students who are studying in different shifts. Afghan Citadel Software Company equipped the school with an IT Class…

Subscribe 0
160