بدعت شناسی

Posted on at


خواهران و برادران مسلمان و مدین! هنگامیکه من با بعضی از برادران عزیز و خواهران گرامی خود صحبت میکنم،‌آنان صحبت در بدعتها را یک مشکل اساسی فکر نمیکنند،بلکه آنرا یک موضوع ضعیف پنداشته، حتی احیانا اعتراض میکنند، که بحث و مناقشه در مورد بدعت های آنقدر اهمیت ندارد.
ولی اگر حقیقتاً به بدی های بدعت ها نظر اندازیم به این نتیجه میرسیم که بدعت یکی از خطرناکترین ویروس های است که هر دینی را از اصالت و صفایی آن کشیده و آنرا منحیث یک پدیدهء شوم به جهانیان معرفی میدارد، شیطان که خطرناکترین دشمن انسانیت است در لباسهای انسانها و جنها تبارز نموده، مومنان را به بیراهه می کشاند و با داخل نمودن بدعت های مختلف هر زمانی پیروان پیامبران را به بیراهه کشانیده است.
اگر سوال کنیم که چرا پیروان موسی (ع) گمراه شدند؟ طبعاً بدعت گوساله پرستی را سامری اختراع نموده و پیروان حضرت موسی (ع) را به گمراهی کشاند، کسانیکه ادعا میکنند که ما پیروان عیسای مسیح هستیم، چرا راه یکتا پرستی عیسی را فراموش نمودن و به شرک خود را دچار نمودند؟ بدون شک بدعت عقیده پسر داشتن خدا را یک یهودی بنام پولس (شاول طرطوسی) اختراع نمودن و پیروان حضرت عیسی مسیح (ع) را عقیدء توحید(یکتاپرستی) به عقیده تثلیث (سه خدای) کشاندږ
اگر بپرسیم که قریشان با وجود احترام به خانهء کعبه خدمت گذاری به حجاج بیت الله (ج) و با اینکه پیروان حضرت ابراهیم (ع) خود را میدانستند و اولاد های ابراهیم و اسماعیل بودند چرا در اطراف کعبه از طواف اخلاقی به طواف در حالت برهنگی انتقال نمودند؟ چرا به عوض پرستش پروردگار یکتا به بت پرستی آغاز نمودند و بلاخره خطرناکترین دشمنان پیامبر اسلام شدند؟
حتماْ خواهیم گفت که بدعت واسطه قرار دادن میان انسان و پروردگارش آنان را به بت پرستی کشاند. و بلاخره در تاریخ جوامع بشری دیده است که با ایجاد این بدعت ها همیشه ضربهء‌به پیکر یکتا يرستان زنده شده و آنرا به گمراهی کشانیده است.
این بدعت ها به اشکال مختبلف داخل عقیدهء توحید و عبادات ایمانی می گردد، گاهی دعوت های باطلانه و گاهی هم رواج ها گاهی بدست دشمنان و زمانی هم بدست دوستان جاهل بدعت ها به یک عقیده و یا مناسک دین داخل می گردد. اگر چه پیروان دین مقدس اسلام عقیده خود را حفظ نموده اند و با گفتن خدای یکتا را پرستش می کنند ولی با تاسف زیاد که باز هم بعضی از بدعتها در میان مسلمانان به شکلی از اشکال رواج یافته است که این خطر بسیار بزرگ به اسلام و اعتقادات مردم مسلمان ما می باشد.
ازین رو تا حد امکان سعی ورزیدم تا مثالهای زندهء از بدعت ها را در عصر امروزی خدمت کسانی تقدیم نمایم که تا هنوز بدعت ها را دانسته اند.
بدعت پدیده بد است،‌بدعت بیش از حضرت محمد (ص) در بین پیامبران دیگر هم بود و بین قوم آنها تفرقه و نفاق را راه داد مثلاً:‌در زمان حضرت موسی (ع) و حضرت عیسی (ع) که قبلاً برایتان عرض کردم، مشکل در اینجا است که اگر ما این بدعت های که در بین امتی حضرت محمد (ص) وجود دارد باعث هلاکت امتی حضرت محمد (ص) میباشد، باید که این بدعت را از بین برد تا معنای واقیعی اسلام را دانست.About the author

160