سجده تلاوت

Posted on at 


در قران مجید چهارده ایت است که از تلاوت هر کدام از انها برای خوانند یک سجده واجب می شود و به خاطر انجام گرفتن این سجده رعایت شرایطی که آنها را فرائض خارج از نماز گویند ضروری است برای ادای سجده تلاوتی که خارج از نماز واجب شده این گنجایش وجود دارد که اگر پس از تلاوت بلافور به جا آورده نشود پس در فرصت دیگر می توان آن را به جا آورد وا اگر آیه سجده را تلاوت کرد لازم است که پس از تلاوت آیه سجده همان زمان به سجده رود زیرا سجده های که در نماز خوانده می شود و اگر آن را ادا نکرد و رکن دیگری از نماز را به جا آورد پس انگاه وقت سجده فوت گشته برای آن هیچ صورتی منضور نمی باشد و گناه آن همیشه باقی است. البته اگر پس از آیه تلاوت آیه سجده فورا به رکوع رود و در رکوع نیت سجده تلاوت کند صحیح است و سجده تلاوت ادا می گردد.


یاد آوری می شود که نیت کردن سجده تلاوت  ضروری است  والا سجده ادا نخواهد شد روش ادای سجده تلاوت این است که هرگاه ایه سجده را کاملا تلاوت کرد الله اکبر گفته و به سجده برود و یک سجده به جا آورده و الله اکبر گفته و راست بلند شو و خواند آیاتی را که به سجده قرار دارند شروع نماید


  


 


نکته قابل توجه: نماز چه وقتی و چند رکعت و چه قسمی را می خواهد نیت کند مطابق ان در عربی و تعداد و قسم نماز را ذکر نماید، نماز هر وقتی که هر چند رکعت دارد فرض است یا غیر فرض، مطابق با آن لغت عربی آن را ذکر کند


امید است که مطب خوب باشد و سعی می کنم در آینده  نیز در مورد مسائل دینی وبلاگ نوشته کنم و در دسترس شما قرار دهم


 


 


 
About the author

160