نوکران و غلامان افغان برای خدمت به انگلستان ؟

Posted on at


خانواده های یونس قانونی٫ولی مسعود٫صدیق چکری٫زن و دختر ربانی٫سیاف٫فهیم قسیم٫برادران محقیق٫و فامیل احمد شاه مسعود ۳ دخترش ۱ پسرش و خانمش همه در انگلستان زنده گی دارند چرا ؟
همه از سمت شمال بلی ؟
همه مربوط حزب ها و گروه های ضد قوم شریف پشتون هستند .
هموطن نازنین و مهربانم !
آیا شما مردم شریف افغانستان آگاه از سفر ها و ارتباطات حزب جهادی اشرار جمعیت اسلامی افغانستان ٫ حزب جهادی اشرار وحدت اسلامی افغانستان و گروه جهادی اشرار و دزدان شورای نظار هستید ؟سوال این جاست که چرا این ۳ حزب تروریستان ٫ قاتلان ٫ دزدان و مفعولان رو به طرف انگلیس دشمن دیرینه افغانستان کرده اند ؟


در شروع برادر احمق و بیسواد احمد شاه مسعود خود را سفیر افغانستان در انگلستان ساخته بود تا اینکه همین گروه تروریستی شورای دزدان نظار و حزب مفعولان و دزدان جمعیت اسلامی طیاره شرکت هوایی آریانا را از راه ترکیه به طرف لندن ربودند و طیاره را در لندن انگلستان پاین کردند و ۷۲ نفر از مسافرین این طیاره آریانا افغانستان 
همه فامیل های یونس قانونی ٫ فهیم قسیم ٫ ضیا مسعود ٫ ولی مسعود ٫ صدیق چکری ٫ زن و دختران ربانی بودند .
بعداً ولی مسعود برادر احمق و بیسواد احمد شاه مسعود به خرید ژورنالیستان بی بی سی ٫ لندن تایمز ؍ سکای نیوز و دیگران شروع کرد که در مقابل پول زمرد از ژورنالیستان میخواست که خبر های مثبت در باره این ۳ حزب و گروه تروریستی نوشته کنند .
حال سفر های متداوم صلاح الدین ربانی ٫ ولی مسعود ٫ محقیق ٫ یونس قانونی ٫ سیاف ٫ عطا محمد نور ٫ بسم الله محمدی ٫ امرالله صالح ٫ زندگی کردن صدیق چکری ( داماد ) ربانی و سفر های نرس عبدالله عبدالله نشانه این است که همه میخواهند با دشمن دیرینه افغانستان انگلیس دست غلامی و نوکری بدهند .
چون انگلیس دشمن دیرنه مردم افغانستان است و در ۳ جنگ افغان و انگلیس فقد قوم شریف پشتون در مقابل تجاوز انگلیس کثیف جنگیدند و آنها را از افغانستان راندند مانند سگ های وحشی .
اما حال چون حزب جمعیت اسلامی ٫ حزب وحدت اسلامی و گروه دزدان شورای نظار همه بر ضد قوم شریف پشتون است و از این سبب این ۳ حزب و گروه کثیف قاتلان ٫ دزدان و مفعولان دست دوستی به دشمن دیرنه مردم افغانستان و دشمن قوم پشتون به انگلیس ها داده اند .
لعنت به هر انسان و هر افغان که وابسته به احزاب کثیف دزدان ٫ قاتلان و مفعولان جمعیت اسلامی ٫ وحدت اسلامی و گروه شورای نظار هستند .
About the author

safatullah-bahier

Safatullah Student

Subscribe 2389
160