عید سعید فطر

Posted on at


 


رمضان یکی از ماه های سال است که یک ماه پربرکت و با ارزش است و بعد ازاینکه ماه رمضان تمام شد عید سعید فطر است که تمام مسلمانان با بسیار شوق و علاقه برای تجلیل از عید آماده گی می گیرند و این یک عید بسیار با ارزش است چون مسلمانان بعد از یک ماه روزه خود را افطار می کنند و آنها از احوال خانه های فقیر با خبر می شوند و تمام کوشش خود را می کنند تا به اندازه ی توان خود برایشان کمک  کنند و در این  ماه پر فضیلت خداوند تمام گناهان بنده گان خود را می بخشد و توبه تمام بنده گان خود را قبول می کند و آن شخص مانند این که نوع تولد شده باشد از گناه پاک می شود و تمام کوشش خود را می کند تا دوباره کار بد انجام ندهد.عید در افغانستان با بسیار شوق و علاقه برگذار می شود و این یکی از عنعنات قدیمی و فرهنگی کشور ما است که عید را جشن می گیرند و تمام مسلمانان برای عید به اندازه ی توان خود آماده گی می گیرند و برای خود کلاه های جدید آماده می کنند و انواع و اقسام شیرینی پخته می کنند تا دهان خود را با شیرین کنند و از عید استقبال زیادی می کنند.و بعد از ادای نماز عید تمام شان به دیدن اقارب خود می روند واز همه اول تر به عیدی پدر و مادر خود می روند چون پدر و مادر بالای فرزنده خود بسیار حق دارند و تمام مسلمانان کینه و کدورت را از خود دور کرده واگر با همدیگر قهر باشند آشتی می کنند و بزرگ هر خانواده اند در روز های عید بزرگتر ها به خوردان عیدی میدهند و آنها را خوشحال می کنند و آنها با بسیار خوشحالی عیدی های خود را جمع می کنند و بعدا آنها را برای خود یک چیز می خرند.


 About the author

160