طنززیبا

Posted on at


طنز زیبا از مهدی ثاقب اندرباب نقش، حضور و اعتراض زنان در حکومت وحدت ملی!

اشرف غنی و داکتر عبدالله در زمان انتخابات به زنان وعده کردند که ما نیم کابینه را از نیم جامعه یعنی زنان تشکیل میدهیم، بعد از پیروزی در انتخابات گفتند که ما زنان تحصیلکرده و لایق را در کابینه قرار میدهیم؛ بعد گفتند مگر ما زنان تحصیلکرده و لایق و متخصص داریم؟؟ سپس ادعا کردند که ما نسبت به حکومت کرزی زنان بیشتری را بعنوان وزیر معرفی میکنیم و در نتیجه در زمان معرفی کابینه به پارلمان پس از چقدر زحمت، تلاش و شناسایی زنان خبره توسط تلسکوپ های ستاره شناسی موفق شدند تا سه زن را به پارلمان معرفی کنند که یکی اسناد تحصیلی اش را ناقص دانستند، خانم دیگر سن و سالش پایین بود و بعد بالا کرد و دوباره رد و شد و قرار است دوباره سن و سالش پایین شود و یک خانم دیگر هم که به سرعت نور رای نگرفت چون هیچ کسی ایشان را نمیشناختند. بعد از اینهمه بزکشی ها هنوز هم معلوم نیست که چی به چی است و قرار است چند زن دیگر معرفی شوند.
حالا زنان مظاهره کردند که نشان بدهند ما نصف جامعه را تشکیل میدهیم اما 99 و نیم فیصد از حاکمیت وحدت ملی را مردان بدست دارند؛ این یعنی ریشخندی کامل مردانه. حالا داکتر عبدالله و اشرف غنی قرار است دوباره پیش جان کری عارض شوند که او بیادر ما خو بعد از یک سال با هم جور آمدیم حالا تکلیف نصف جامعه چی میشود؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAGS:


About the author

safatullah-bahier

Safatullah Student

Subscribe 2389
160