امید و حس خوب داشتن نسبت به زندگی و آینده

Posted on at


انسان زمانی میتواند یک انسان کامل و مومن باشد که ایمان به خدا حس خوب و امید به زندگی داشته باشد و در برابر تمام نعمت های پروردگار عالمیان شاکر باشد.و حس بغض و حسادت و تعصب را که امروزه به گونه ای یک بیماری در بین مردم مان انتشار یافته است از وجود خود دورکنند که اینها همه و همه یعنی امید و حس خوب داشتن به زندگی.حس خوب داشتن به زندگی و امید یعنی خودباوری، حس خوب داشتن و امید یعنی دوست داشتن خدا، حس خوب داشتن و امید به زندگی  یعنی حس اعتماد بنفس   و حس خوب و امید به زندگی یعنی مهربانی و محبت به دیگران.باید امید به زندگی داشت تا از تمام پیچ و خم های زندگی رد شد و باید حس خوب داشت تا زندگی را طوری که هست ببینیم و از زیبایی آن لذت برده و در برابر چالش هایش مقاومت کرد و این یعنی پیروزی.باید امید به زندگی داشت تا وقتی شکست میخوریم دوباره محکمتر بایستیم و کوشش و تلاش بیشتری نماییم و از شکست مان تجربه ای آموختنی بیاموزیم.


امید به زندگی یعنی داشتن حس فخر کردن در برابر اینکه خالق و معبودی چون الله داریم و امید و حس خوب  یعنی قناعت و صداقت، امید به زندگی یعنی پیش بردن زندگی با تمام نابسامانیهایش و امید به زندگی یعنی لبخند زدن دلنشین در برابر مشکلات، امید به زندگی یعنی احساس لطیف نسیم صبحگاهی.امید و حس خوب به زندگی یعنی قشنگ دیدن غروب عاشقان.وقتی امید به زندگی داشت میتوان از سیاهی گذشت  به سوی نور تابان رفت.


اینست امید و حس خوب به زندگی در هر حال و مجال باید امید به زندگی داشت و باناسازگاریهایش ساخت وبا یک لبخند مان چالش ها را از سر راه دور بسازیم.
About the author

noorzia

Noorzia osmani was born in Herat, Afghanistan. she is interested to traveling and reading.

Subscribe 0
160