عادت ها واقعآ چی هستند؟

Posted on at


 

عادت ها همان کارهائی هستند که ما مرتبآ انجام می دهیم ولی بیش تر اوقات به سختی متوجه دارا بودن آن ها هستیم.عادت ها یک موضوع یا یک امر خود به خودی هستند.

بعضی از عادت های خوب عبارت اند از:

  • ورزش کردن به طور مرتب ومنظم
  • از پیش برنامه ریزی کردن
  • به دیگران احترام گذاشتن

 

 

 

 

بعضی از عادات های بد عبارت اند از

  • منفی فکر کردن
  • احساس پستی وحقارت
  • توهین به دیگران

بعضی از عادت ها اصلآ اهمیت ندارند مثل

  • شاور گرفتن درشب
  • خوردن ماست به وسیله چنگان
  • خاندن مجله از آخر به اول

عادت های ما به چگونه بودن آن بستگی دارد.یا مار می شکنند یا می سازند.در واقع ماچیزی هستیم که به طور مرتب انجام می دهیم خوشبختانه ما قوی تر از عادت های مان هستیم .به همین دلیل می توانیم که عوضش کنیم مثلا کوشش کنید دست به سینه ایستاده شوید .حالا کوشش کنید کار بلعکس انجام دهید چه احسای می کنید؟احساسی عجیبی می کنید آیا چنین نیست؟ولی اگر این کار ار به مدت سی روز پشت سر هم انجام دهید آن وقت دیگر احساسی عجیبی نه خواهد کرد حتی لازم نیست به آن فکر کنید بدین گونه شما وارد عادت می شوند.

 

 

در هر زمانی شما می توانید خودرا در آئینه نگاه کنید وبگوئید هی من برای خودم آن چیز را دوست ندارم و نمی پسندم ،وهم چنان می توانید یک عادت بد را با عادت خوب عوض کنید این کار همیشه آسان نیست ولی ممکن است.

 About the author

ahmad-yaqoobi

my name is ahmad iwase graduate from habibia high school in 2012 now iam studying ecnomic in kabul university

Subscribe 0
160