ماه خدا

Posted on at


از بین اعمالی که انجام میدهیم روزه تنها عملی است که همه آن برای خداست و پاداش را هم میگیریم تمام اعمال انسا مثل نماز،زکات، کمک به دیگران و... به یک نوعی ممکن که خودنمائی باشد یا اینکه آدم بخواهد یک طوری رضایت انسان ها را کسب کند اگر فردی داخل مسجد بخواند هستند کسانی که از او تعریف و تمجید کند و بگویند فلانی انسان نماز خوان و خوب است یا فلان زکات اموالش را میپردازد این همه میتواند تحسین افراد را در پی داشته باشد و همین رضایت از تحسین دیگران باعث میشود خیای ائوقات این عمل را انجام بدهیم اما روزه یک راز بین من و خدا است.


اگر داخل خیابان راه بروم اطلاع ندارم کسی که از کنارم رد میشود روزه است یانه! و کسی از روزه بودن و نبودن من هم خبری ندارد پس روزه را بخاطر خدا می گیریم خدا روزه گرفتن را قرار داده برای برگشت برای اینکه من در این ماه نمی خورم و نه می نوشم و کمتر حرف می زنم و کارهای نیک بشتری انجام میدهم نشان اینکه از آتش جهنم می ترسم و نشان اینکه به بهشت امیدوارم به خاطر اینکه می خواهم خودم را اصلاح کنم و از خیلی کار ها روگردان باشم


پس خدا دوستم داشته که این فرصت را برایم داده تا بتوانیم روزه بگیریم این فرصت را برام داده تادر ماه که درهای رحمتش بر روبم باز است عبادت کنم وتوبه کنم ما هی که کارهای نیکم در آن 70 برابر معمول ثواب دارد


این ماه .ماه صبر است وثواب صبر بهشت است پیامبر فرموده کسی که در این ماه روزه داری را افطاری دهند از آتش دوزخ حفاظت می شود وبه اندازه روزه دار پاداش می گیرد بدون اینکه از ثواب روزه دار چیزی کم شود وخلاصه انسان در این ماه جای نمازی .گل سرخی ودعا می خواهدAbout the author

160