ماه مبارک رمضان

Posted on at


ماه مبارک رمضان
ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآن کریم پر از خیر و برکت  ونعمت ماه پر از رحمت مغفرت ماه بنده گی،توبه پذیر بهترین ماه است که مسلمانان در این ماه با شکو روزه می گیرند ذکات می دهند ازگناهان صغیره و کبیره دوری می ورزند عبادت الله تعال را انجام می دهند فرایض را بجا می آورند.                                                                                                                                                                                       از غیبت کردن، دوزدی کردن، دورغ گفتن، دشنام دادن ازهر گناه دوری می کنند وطلب بخشایش ازخداوند می کنند به بارگاه حق ازهرنوع اشتباهی که انجام دادن توبه میکنند کافیست فقط توبه کرده و به سوی خدا باز گردیم خداوند گناهان مارا می بخشد ومسیر درست را به ما نشان می دهد ومارا به آن هدایت می کند.                                                                                                                                                                          بنابرین فرصتی این چنین گرامی را از دست نداده وتصمیم بگیرید که تغیر کرده وتوبه نماید بهترین کار همین است که در زمان حال زنده گی کرده و همین حالا توبه کنید واز رفتارهای اشتباه دست بردارید واز گناه پاک شوید برای وارد شدن و گام برداشتن در مسیر صداقت وپاکی نیاز داریم تا خود نیز آلودگی نداشته وپاک باشیم همانند کودکی که تازه از مادر متولد شده است.                                                                                              خوشا به حال کسانی که از این ماه پر از خیر وبرکت استفاده می کنند که سبب سعادت دنیا وآخرت شان می شود. در این ماه همه سر به سجده دست به دعا وچشمانشان به خداوند می باشد و در حال نیایش با خدای مهربان خود می باشند وبا او درد دل می کنند.                                                اگرمسلمانان بفهمند که این ما چقدر باارزش وبا فضیلیت است وانسان ها در این ماه باشکو عاری از اشتباه هستند از خداوند خواهان آن میشوند که کل سال ماه مبارک رمضان باشد   خداوندا!تو بزرگ وتوانا وقادری که برای تمام مسلمانان که روزه می گیرند صبروتحمل می دهی.                                                                                                                                                                                     خدایا هزار بار شکرت می کنم به تمام نعمت هایت، خوبی هایت، مهربانی هایت به تمامی هر آنچه که پیدا کردی شکرت می کنم.About the author

160