آنگاهی که خداوند اقدس وبزرگی اش ندارا بر ما فرا خواند ومنطقا ثابت ساخت

Posted on at


 


آنگاهی که خداوند اقدس وبزرگی اش ندارا بر ما فرا خواند ومنطقا ثابت ساخت که : شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن " بلی   رمضان همان ماهی است که هادی ، مرشد ، نورو روشنایی اسلامیان ،قرآن کتاب  خدا ووحی الهی برای برگزیده رسولش از آسمان هقتم نازل گردید وباران رحمت را به روی تمام جهان فرو باراند ، اوامرش را با مهربانی در آن برای ما تاکید نموده است واز هر نوع خطر ، زیان .چالش  بر امان مان داشته است .ما چقدر خاص هستیم ؟


شرف یافته ای مخلوقات روی زمین از عهده داران محبت الهی وشفاعت نبی . به عظمت خدای پاک ومهربان در همان ماه مغفرت ، زده ای رحمت ونور الهی قرار داریم .


ای شرف یافته مخلوقات خدا ،آسمانت را دریاب پرواز بی خطر برای تو اعطا شده است تو در جایگاه قرار داری که مانع را برایت مشاهده نخواهی کرد هیچ دلیلی در مقابلت به در دیدار خدایا نازت نیستماه به رنجیز کشدن دشمنان آشکارت حضور ملموس ملایکه ها در اطرافت نظر اسوه  زهد بلاغت به سوی ات بوده واز هر جهتی می توانی به معبود واقعی دست یافت او هم انتظار تو را به دیده می پرواند چی می شود ؟ در این شب و روز های مغفرت، رحمت ، و سلامت الهی در این ماه عترت قران و تجدید عهد وپیمان با ذات اقدس عالیمانی با وی سر وکارآمده عهد تازه ای با یقین مستکم تر ببنید فقط خدا را به یاد بیاورد خودش جاده عبور را برایت آماده ساخته است هادی و هدایت گر را به سوی ما فراغ خوانده است


فقط حرکت لازم است به سوی او خداوند جاده روشن و نورانی و عبور را برایت نشان داده است .و با دلایل روشن برای ما ثابت ساخته است که رابط بین من و بنده متقی ام در نماز و دعاست این ماه نور افزا شیفع همه عالیمان می گردداین ماه بزرگی و عصمت پاک خدای مان را نشان می دهد که با لطف بی گران اش بار بار همه مان را با گناهان مان به سوی خویش فرا می خواند و این مهمانی در حال خداحافظی است به راستی این محبت خدای مان عظمت پاک وی است و در اخیر ......پرورگارد تو را می ستایم عاجزانه از تو طلب غفران مینمایم شکر تو را در همه حالا گویا هستم و به تنهایت ایمان کامل دارم این رمضان متبرک و شب های نورانی اش را شفیع همه بگرند و در صحرا محشر با هم محشور بگرند و از در گاه ات ارامش ابدی و سعادت مزید برای کشورمسلمین مردم دوستان فامیل خویش و متعاقبا خواهانم . About the author

AsmaRahmany

Asman Rahmany is an eleventh class student in Mahjube Heravi.

Subscribe 0
160