بادام خاکی یا زمینی و زرع آن

Posted on at


بادام زمینی ازجمله میوه های خشک است که دارای منابع زیاد و مفیدی میباشد، و استفاده آن در تمایمی نقاط صورت میگیرد، اما برخی از ارزش آن بی خبر اند.بادام زمینی با تمامی میوه های خشک متفاوت بوده و حتی زرع آن نیز متفاوت تر و دلچسپتر میباشد. بادام زمینی در هنگام زرع به خاک قوی نیاز ندارد و برای زع بادام زمینی بهترین وقت بین 15 حمل تا 15 ثور میباشد و زمانی که بادام زرع شد میتوان 7 ماه بعد حاصل آن را بدست آورد همچنان قابل ذکر است که 40 روز قبل از بارگیری نباید به بادام زرع شده آب برسد


 زرع بادام زمینی به دو طریقه صورت میگیرد1_ با پوش2_ بی پوشدر هنگام زرع بادام جواری وبادام را به گونه مخروط کشت میکنند، زیرا جواری برگهای بزرگی دارد که سبب سایه انداختن بالای بادم میگردد و بادام را از اشعه تابناک خورشید محفوظ نگهمیدارد و از خشک شدن بادام جلوگیری میکند همچنان بنابر نیاز جواری به نایتروجن، جواری را با بادام یکجا کشت میکنند زیرا بادام از نگاه نایتروجن کامل بوده و نایتروجن خویش را به جواری انتقال میدهد. گل آفتاب پرست و چنار نیز خاصیت جواری را دارند و از وزیدن باد زیاد به سمت بادام جلوگیری میکنندهمچنان زرع بادام در سه نوع خاک صورت میگیرد:1_گِلی 2_قُم یا ماسه 3_نرم


خاک نرم و گِلی سبب هرچه بهتر شدن بادام میگردد


آیا میدانید که بادام از نگاه تغذیه چه منابع مفیدی دارد؟


بادام حاوی پروتین میباشد،( پروتین منبع ساخت و ساز بدن است و برای ساخت انساج و انزایم کمک میکند)، پس معلوم میشود که استفاده از آن بسیار مفید است


بادام همچنان حاوی مگنیزیم (که در سیستم عصبی رول دارد) و فاسفورس (که از پوکی استخوان و جاغور جلوگیری میکند) نیز میباشد. بادام یکی از منابع تولید خیلی خوب انرژی است و در بادام گلوکوز نیز موجود است که خیلی سریع انرژی را به مغز میرساند. بادام زمینی سرشار از انرژی بوده و استفاده آن مضر نه بلکه خیلی مفید میباشدبادام زمینی تولیداتی نیز دارد مثل: مسکه، روغن و کنجاره


مسکه: مسکه بادام زمینی سبب کاهش گرسنگی میگردد.


روغن: سبب کاهش ریزش مو، و همچنان دارای کلسترول خوبی میباشد.


کنجاره: هر موادی که دارای روغن باشد و آب و روغن آن را بگیریم ، از آن کنجاره بدست می آید و کنجاره بین 40_50 فیصد پروتین داردبادام زمینی برعکس گفته های همه دارای تب متوسط است


برای درد معده بسیار مفید است، نرم کننده سینه، شیر مادران را زیاد میکند همچنان برای تقویت قوای دماغی یا مغز و حافظه بسیار مفید واقع میشود. بنأ استفاده آن از هر لحاظ مفید بوده و خوردن آن بیشتر از طرف شب تأثیر گذار است


 About the author

160