همه چشم براه نتیجه انتخابات هستند!!!

Posted on at


انتخابات کلمه ای است که همه با آن آشنایی داریم و در این اواخر کلمه انتخابات روی زبانهای همه بوده و همه در باره
آینده انتخابات فکر میکنند در افغانستان انتخابات بعد از تمام شدن وقت اقتداریک رییس جمهور باید یکی دیگر به عنوان
رییس جمهور به تخت بنشیند و تمام امور کشور را زیر اداره خود بگیرد اما انتخابات در وقت معین آن برگذار شد و مردم
برای انتخاب کردن رییس جمهور خود برای رأی دادن رفتن و خواستن برای همه این مشکلات راه حلی پیدا شود و دیگر
مشکلی دامنگیر آنها نباشد با آن هم بعد از گذشت چند هفته ای از بین همه کاندیدان دو کاندیدی که آرای بلند داشتن بین
خود به رقابت پرداختند باید از بین این دو یکی بعد از شمارش آرا رییس جمهور انتخاب میشد و مقام رییس جمهوری را
از آن خود میکرد.با آن هم این دو کاندید برای جمع آوری آرای زیاد و جمع کردن طرفداران زیاد از هر نوع تبلیغ دریغ ننموده و به هر
گوشه و کنار به کمپاین کردن پرداختند که قرار بود بعد از یک دوره باز هم رأی گیری شروع شود و مردم برای رأی
دادن بروند اما این برگذار شدن انتخابات به دور دوم فکر همه مردم را مخشوق ساخته بود و همه به حالت پریشانی و
سردرگمی بسر میبردند تا اینکه آیا دوباره کمیسیون مستقل انتخابات خواهد توانست بعد از گرفتن رای های مردم آنها را
محفوظ نگهدارد و از آنها بصورت درس ودقیق استفاده کند مشکلات زیادی دامنگیر مردم شده بود وضع اقتصادی مردم
هم به سوی خرابی میرفت و مردم همه خواهان دوباره بهبودی در همه حالات بودند و باز هم همت خود را از دست نداده
برای رفتن و رأی دادن به دوره دوم فکر میکردن.بلاخره بعد از ختم همه کمپاین ها به وقتی که معین شده بود و روز انتخابات و مراکز رأی دهی نیز مشخص شده بود و
مردم باز هم بعد از گذشت یک روز برای رأی دادن به مراکز رأِی دهی میرفتن و صندوق های رأی دهی به مراکزانتقال
داده شده بود و مسوولین زیاد کوشش کردن به مثل دوره اول اوراق رأی دهی کمبود نشود و مردم بتوانند به صورت
گسترده به انتخابات شرکت کنند و رای بدهند وقت برگزاری انتخابات مردم به مراکز رفتن و این اشتراک مردم نسبت به
دوره اول کم تر بود باز هم اشتراک زنان در این دوره نیز پر رنگ تر بود این انتخابات اولین انتخاباتی بوده درتاریخ
افغانستان که به دوره دوم کشانیده شده برقراری دوره اول نسبت به دوره دوم بهتر بود با وجود آنکه تقلبات در بعضی از
مناطق دیده شده بود اما در دوره دوم با آنکه امنیت به صورت کاملا جدی گرفته شده بود باز هم دشمنان افغانستان خواستن
که به مردم آسیب برسانند ودر روز انتخابات اختلال ایجاد کنند.چند حمله انتحاری وارد مناطقی که انتخابات و رای دادن در آنجا صورت میگرفت آماده شده بود که چند حمله کننده
انتحاری خود را منفجر کردن با آن هم خود شان به هلاکت رسیدن و آسیبی به مردم نرسید اما در بعضی از ولایات بعد
از انتحار چند تن شهید شده و چند تن به قتل رسیدن برعلاوه این کشته و زخمی شدن هموطنان عزیز ما انگشتان دست
چند تن از هموطنان ما از سوی مردان نا شناخته بریده شد این دشمنان وظالیمین به این فکر بودن که آنها با قطع کردن
انگشتان
شان ترسیده اند درصورتی که مردم با همت افغانستان گفتند اگر جان خود را در این راه از دست بدهیم باز هم
برای خدمت به وطن و برای پیشرفت وطن خود از هیچ گونه جان فدایی دریغ نمیکنیم بعد از روز انتخابات هم مثل دوره
اول صندوق ها به کمیسیون مستقل انتخابات انتقال داده شد و شمارش آرا نیز بعد از چند روزی شروع میشد که اختلاف
نظر ها بین دو کاندید شروع شد بعد از شمارش أرا وقرار بود نتیجه انتخابات نیز اعلان گردد در پی این همه چالش ها
کمیسیون مستقل انتخابات نیز نتوانست نتیجه ابتدایی را اعلام کند بعد از نشست ها وجلسه های بزرگ با مقامات خارجی و
داخلی هر دو کاندید نیز باهم توافق نظر نمودند که نتیجه ابتداعی اعلام شد که در این دوره داکتر اشرف غنی احمدزی با
کسب بیشترین آرا به ردیف اول قرار بگیرد وداکتر عبدالله عبدالله با گرفتن فیصدی کم به ردیف دوم قرار گرفت با آن هم
داکتر عبدالله عبدالله از این اعلام دوره نهایی خوشبین نبوده و خواستار بلند ترین آرابود واو به این فکر بود و میگفت که
تقلب صورت گرفته باید رأی پاک از ناپاک جدا گردد و نتیجه نهایی اعلام گردد هنوز هم جستجو و شمارش آرا جریان
دارد تا نتیجه نهایی اعلام گردد ورییس جمهور به مقامش برسد و دامن همه بی بندوباری ها وبدبختی ها از سر همه مردم
رنج دیده افغانستان برداشته شود و فکری به حال شان شود تا بتوانند که بعد از این به آرامی و راحتی زنده گی کنند.
About the author

160