فعالیت باعث موفقیت می شود

Posted on at


فعالیت باعث پیشرفت میشود و پیشرفت شهرت و محبوبیت را به بار می آورد.داشتن پشت کار در زندگی باعث آن می شود تا انسان در زندگی خود بتواند پیشرفت کند.


برای اینکه موفقیت ها را از آن خود ساخت باید تا میتوان فعالیت داشت. اگر انسان در زندگی یک هدف معین نداشته باشد نمیتواند به این پیشرفت ها دسترسی داشته باشد و کسی که بی هدف است مجبور است مادام العمر زندگی خود را در خدمت افرادی باشد که اهداف بلند دارند و نقشه های بزرگی را درسرمیپرورانند.


میتوان به گونه مثال از آقای بیل گیتس رییس شرکت مایکروسافت نام برد.کسی که در یک خانواده فقیر به دنیا آمد ولی امروزه ثروتمند ترین فرد دنیا میباشد. او زندگی خود را چنین شرح میدهد:


 من هیچ وقت مغز خود را به خاطر درس های فزیک و ریاضی خراب نمیکردم و علاقه ای به درس نداشتم. بیشتر به در س های عملی علاقه داشتم و همیشه میخواستم کارهایم را و افکاری که دارم را روی عمل پیاده کنم.من و دوستم هر دوی مان در یک صنف درس میخواندیم و هردویمان محصل تکنالوژی و کمپیتر بودیم دوستم  که همیشه درس میخواند و اول نمره صنف بود اما من هیمشه نمراتی میگرفتم در حد کامیابی ولی مفکروه های بلندی داشتم و میخواستم تا چیز جدید را اختراع کنم از یک جای بسیار ساده شروع کردم. من حتی برای اینکه بتوانم کارهایم را پیش ببرم یک جا و مکان درست نداشتم و در یک زیر زمینی کارم را شروع کردم تا اینکه بلاخره به اینجا رسیدم. جایی که بزرگترین شرکت دنیا در دست من است و دوستم امروز کارمند شرکتی است که من صاحب اش هستم.


بیل گیتس شخصیتی است که زندگی خود را از هیچ به بلندای منزلت رساند و تنها دلیل این موفقیت هدف والا و پشتت کار بسیار میباشد. برای اینکه موفق شد باید افراد موفق و تجربه دار را سرمشق زندگی قرار داد . طبق گفته های آنها عمل کرد و جز افکار و اهداف خویش به  چیز دیگر نیاندیشید.


نه تنها بیل گیتس بلکه خیلی افراد موفق دیگر در جهان زیست کرده ادند که با مرور کردن زندگی شان میشود از آنها الگو گرفت و آنها را الگوی خویش قرار داد.


یگانه چیزی که انسان را به موفقیت میرساند اینست که به اطرافیان توجهی نداشت. اگر با حرف های دیگران ذهن خود را مغشوش بسازید . شاید این افکار آن چیزی نباشد که با میل شما مطابقت داشته باشد و شما را از رشد و ترقی باز دارد .انسان برای خود زندگی میکند و نباید این اجاز ه را به دیگران دهد که در مورد زندگی شان تصمیم  بگیرند در این صورت زندگی دیگراز آن ما نیست.


وامن انکسAbout the author

womensannex-kabul

Women's Annex Kabul is a blogging and film platform that empowers the women and children of Central Asia with a "pay for content" model where bloggers and filmmakers get paid based on their Buzz (performance) Score. Monthly payouts on Women's Annex can range from as little as $5 per month…

Subscribe 0
160