عید

Posted on at


 


 


در جهان هستی که همه انسانها زندگی میکنند هر کشور از خود فرهنگ، رسم و رواج، جشن ها و ادیان مختلف دارند. هر دینی از خود قوانین و جشن های خاص خود را دارد. مثلا دین عیسوی که همه  پیروان آن روز کرسمس را جشن میگیرند و در آن روز همه از بابا ناعل تحفه میگیرند،دین بوت پرستان هندی روز هولی را جشن میگیرند. و آنان هم در آن روز رسم دارند که بالای یک دیگر رنگ بپاشند و دین اسلام که یکی از بهترین، کامل ترین و پر طرفدار ترین دین در جهان بشمار می آید. همان طور که گفته شد هر دینی از خود قوانین،فرهنگ،رسم و رواج و جشن های مختلف دارد. دین اسلام نیز دارای بهترین و با شکوه ترین جشن ها میباشد از جمله مهمترین چشن های آن جشن های روز عید می باشد. دین اسلام دارای دو عید می باشد یکی عید فطر یا عید روزه می باشد و دیگری عید قربان. هر عید از خود ویژه گی خاص خود را دارد. و در این مقاله میخواهم که ویژه گی هر دو عید را برای تان بگویم. اول میخواهم در مورد عید فطر یا عید روزه صحبت کنمدر هر گوشه جهان مسلمانان از روز عید به طریقه های مختلف استقبال میکنند و در کشور عزیز ما افغانستان که یک کشور اسلامی می باشد مردم از روز های به خوبی استقبال میکنند مثلا در روز عید این یک رسم است که وقتی مردان به نماز عید میروند باید لباس های نو بپوشند و همین طور تمام عضای فامیل. وقتی بزرگان از نماز عید برمیگردن همه بچه ها از آنان عیدی میگیرند


و روز عید آن را مصرف میکنند.در روز عید همه گی خوشهال هستند و در آن روز مردان میروند به عیدی بزرگان قوم و بعد همه یکجا شده و به خانه های یکدیگر میروند


و در عید قربان همین که مردان از نماز عید بی آیند گوسفند، گاوو یا شتر را قربانی میکنند و آن را به سه حصه مساوی تقسیم میکنند و آن سه حصه را قسمی تقسیم میکنند که یکی را برای مردم ،یکی را برای مهمانان و قسمت آخر را برای خود شان نگهداری میکنند
About the author

160