عاقل اتنخاب کن عاشق زندگی کن

Posted on at


شاید باور نکردنی باشد زمانی که ما در میان دو انتخاب قرار میگیریم که یکی از انها ما را به سوی خوشبختی ویکی دیگر ما را به سمت بدبختی سوق میدهد در حالیکه تصمیم گیرنده ما هستیم واین را خوب میدانیم که برگشتی در کار نیست ولی بازهم راه غلط را انتخاب میکنیم چون ما در این فکر هستیم که هر قدر راه اسان باشد همان قدر زندگی اسان تر میباشد اما هر قدر مشقت های زیادی را در یک راه متحمل شوی اگر اخرش یک زندگی باشد که دیوار یا ستون هایش به اساس عشق استوار باشد پس مطما باشید که ارزش این همه زحمت را دارد درست حتا اگر با کمی مشکلات مواجه شویم فرق نمیکند اما یاد مان باشد که ممکن تمام زندگی ما با اشتباهی که در این انتخاب میکنیم سپری شود انوقت است که ما مجبور میشویم که باری را به روی شانه های خود حمل کنیم که توان ان را نداریم خوب بهتر اینست  در اول انتخاب بدانیم  که چانس کامیابی در این راه چقدر است فقد یک اشتباه که تمام پل های پشت سر ما را تخریب میکند انوقت است که پشمانی...نه اصلا دردی را دوا نمکنید زندگی کردن با این اشتباه ناممکن است خوب  تنها راه نجات مرگ است چون این زندگی مانند یک سکوت تلخ سکوتی که سراسر وجود ما را در بر میگیرد حتا صدای از امواج دریا به گوش نمی رسد که قلب ما را لحظه ای ارام بسازد  یک سکوت مرگ افرین واشک های که با این سکوت همرا اند خوب دنیا برای اینها دیگر به پایان میرسد چون این طرح زندگی مثل پرنده بی بال  بودن است برای من این سوال است که در دنیا اگر تمام مردم جهان را بخواهیم از نظر خوش بودن از 100 فیصد امتیاز بدهیم خوب به نظر من15 فیصد انها شاید توانسته باشند خوشبختی واقعی را بدست اورند زیرا انها به انچه عقل میگفت عمل کردن  وقلب را فراموش کردن15 فیصد دیگر به گفته قلب عمل کردن وعقل را بکلی فراموش کردن انسان های که فکر میکنند اگر به گفته قلب گوش کنند موفقیت را بدست میاورند شایدی در کار نیست بلکه کاملا اشتباه میکنند سپردن خود در دست روزگار یعنی اینکه به انچه قلب میگوید گوش کنی اما موفقیت اذهان کسانی است که در انتخاب هم از قلب هم از عقل خود کار بگیرند از اینرو همین کسان هستند که 70 فیصد را به خود اختصاص داده اند این نظر من است شاید نظر شما کاملا متفاوت باشد ومطما باشید که نظر شما برای من کاملا قابل احترام است یک چیز دیگر اینکه  ما در این انتخاب تنها هستیم چون در اینجا هر کس به فکر خود است هر کس در زندگی این راه را میپیماید پس بهتر ایت که دیگران را مصروف زندگی خود نسازیم چون اگر اشتباه کردیم پس کسی نیست که به گردن بگیرد وحتا اگر بگیرد چه فاید زمانی که انتخاب شد دیگر برگشتی نیست امیدی هم به برگشت نیست مثل برگ درختی که بریزد دیگر متصل نمیشود این هم کاملا همان قسم است About the author

shimaamiri

شیما امیری متعلم صنف یازدهم هستم یکتن ازشاگردان لیسه نسوان حوض کرباس کشورمن افقانستان ولایتم هرات میباشد

Subscribe 0
160