رضای خداوند در رضای والدین است

Posted on at


 

چنان که رسول الله فرمودند که رضای خداوند در رضای والدین است و خشم و غضب خداوند (ج)هم در خشم و غضب والدین است پس تمام ما انسانها باید کوشش کنیم تا همیشه پیروی از گفتار پدر و مادر خویش کنیم چون آنها همیشه خوبی ما را می خواهند و از تجربه های که در زنده گی بدست آورده اند آنها می دانند که کدام کاربه فایده ما و کدام کار به ضرر ما تمام می شود و آنها هیچ وقت به ضرر فرزند خود فکر نمی کنند چون با اذیت وی آنها هم اذیت می شوند و با خوشحالی وی خوشحال می شوند.

مادر و پدر برای فرزند خود بسیار زحمت می کشند و حتا بخاطر فرزند خود از جان ومال خود هم می گذرند و شب تا صبح برای راحتی فرزند خود بیدار می نشینند تا که او راحت بخوابد و برای پرورش آن بسیار زحمت می کشند و تمام کوشش خود را می کنند تا که فرزند شان تربیه سالم شود و یک شخص باشد که برای جامعه و مردم خود مصدرخدمت باشد و بتواند کار های خیر انجام دهد وخداوند (ج) از همین سبب مقام مادر و پدر را بسیار با ارزش دانسته و بهشت را زیر پای شان قرار داده است.

و ما هم باید تمام سعی و تلاش خود را بکنم تا برای پدر و مادر خود هیچ چیز را کم نگذاریم و احترام شان را بکنیم و هیچ وقت به آنها بی احترامی نکنیم چون باعث قهروغضب خداوند می شود و چنین کاری از دیدگاه اسلام حرام است و برای همه ی ما فرض است که برای کسب رضای خداوند(ج) هر کاری را انجام دهیم و تمام خاسته های پدرو مادر خود را برآورده کنیم همان طور که آنها تمام خاسته های ما را برآورده می کنند.About the author

160