عید سعید فطر

Posted on at


در آستانه عید سعید فطرقرار داریم. مردم عزیز مسلمان بعد از یک ماه روزه عید می نمایند. همانطور که با حلول ماه مبارک رمضان روزه می گیرند، با حلول ماه شوال دوباره شروع به خوردن می نمایند ویازده ماه از سال را شب وروز اختیار خوردن را دارند وکدام قید وبند برایشان وجود ندارد.     فرارسیدن عید سعید فطر را به عموم مسلمانان عزیز وروزه گیرنده تبریک وتهنیت عرض میدارم. وعید خوب وخوشی را برای عموم شان از خداوند منان تقاضا می نمایم. این روزها تمام مردم ما برای خریداری لباس های جدید و شیرینی های گوناگون آماده گی عید را می گیرند. وتمام مردم با شوق وعلاقه زیاد برای خود آماده گی میگیرند.مردم کشور ما رسم ورواج های زیبای برای عید دارند. عید سه روز است در روز اول تمام مردم عادت دارند که به دیدار بزرگان و والدین خویش بروند. واین عید خود را مهربانی ورضایت ایشان آغاز نمایند. مهمترین صفت عید اینست که انسان با قوم وخویشاوندان خود دیدار می نماید وصله رحم را به جا می کند. عید برای اینست که انسان از عموم خویشان خود دیدار نماید ودر بین پولدار وفقیر فرقی را نبیند.


تمام کودکان در روزهای عید برای خود از بزروگان واقوام نزدیک خویش عیدی می گیرند. که باید تمام بزرگان این عیدی دادن را وطیفه ی خویش بدانند وبه اندازه توان خود برای کودکان عیدی بدهند تا این علاقه کودکان از بین نرود. همچنین در این روزها خانواده ها برای پذیرائی از مهمانان خویش سفره های زیبای را با شیرینی های مختلف ومیوه های تر وخشک وغیره خوردنی ها تزئین می نمایند. ما باید در این روزها از زیاده خوری پرهیز نماییم تا که خدای نکرده مریض نشویم.وظیفه ی تمام دختران وخانم ها هم اینست که در روزهای عید حجاب خود را رعایت نمایند وفکر نکنند که با تمام شدم ماه مبارک رمضان عفت وحجاب نیز تمام شد زیرا که با بی حجابی تمام عباداتی را که در ایام ماه رمضان کسب کرده بودند از بین می رود.  About the author

razia11

راضیه محمدی شاگرد صنف دهم مکتب تجربوی شهر زیبای هرات

Subscribe 0
160