خداوند جهان را افرید

Posted on at


خداوند جهان را افرید


جهان زیبای که ما در ان زندگی میکنیم بسیار قدامت دارد. انقدر قدامت دارد که هیچکس نمیفهمد که کی جهان ساخته شده. اما خداوند وجود داشته، خداوند از روز ازل وجود داشته و تا ابد وجود خواهد داشت زیرا خداوند جاویدان است.


در اولین کلام خداوند جهان را با جمله "کن فیکون" خلق کرد و بعدآ افتاب، ماه، ستاره گان و سیاره ها را با دادن یک فرمان و به مراتب خلق کرد.


در اول زمین خالی بود و اثری از کوه ها چشمه های خروشان تپه های سرسبز ابرهای پاره پاره و گلهای رنگارنگ نبود.روز اول: نور و روشنایی


تاریکی زمین را فرا گرفته بود روح خداوند بدور اب حرکت میکرد، و خداوند دستور داد تا روشنایی خلق شود سپس روشنایی بوجود امد. و خداوند روشنایی را از تاریکی جدا ساخت روشنایی را "روز" و تاریکی را "شب" نهاد.روز دوم: اسمان


در روز دوم خداوند هوا را بوجود اورد تا اب را به دو حصه تقسیم کند. هوا بوجود امد و اب به دوحصه تقسیم شد ازبین هوا مه بالا امد و ابر نامیده شد و قسمتی از اب ها به زمین ریخت در این هنگام بود که بالا و پایین هوا را اب فرا گرفت و خداوند هوا را "اسمان" نامید.روز سوم: زمین خشک و گیاهان


خداوند به ابی که در روی زمین بود فرمان داد تا یکجا جمع شوند تا زمین خشک بوجود بیاید و چنین شد. از بین ابها کوها سر به فلک کشیدند و ابها در یک مکان عمیق جمع شدند در این هنگام بود که خداوند قسمت های خشک را "زمین" و قسمت های که اب جمع شده بود را "دریا" نام نهاد.


بعد از بوجود امدن زمین خداوند گیاهان مختلف را با تخم مخصوص خودشان خلق کرد تا هر گیاه بتواند تولید مثل نمیاید بدین قسم بود که انواع مختلف بوته ها، درختان، و گلهای رنگارنگ بروی زمین بوجود امد.روز چهارم: افتاب، مهتاب و ستارگان


خداوند در روز چهارم روشنایی را خلق کرد. افتاب را خلق کرد تا در روز فرمانروایی کند و مهتاب را افرید تا در شب فرمانروایی کند. و ستاره ها را افرید تا در اسمان بروی زمین بدرخشند تا روشنایی را از تاریکی جدا سازند.روز پنجم: ماهی ها و پرنده ها


صبح روز پنجم افتاب از شرق طلوع کرد سبزهای سبز را گرما بخشید و به گلها روشنایی داد، اما ماهی نبود تا در اب شنا کند و پرنده ای نبود تا بروی درختان اواز بخواند در این هنگام خداوند انواع گوناگون ماهی و نهنگ را در دریاها اقیانوس ها، دریاچه ها و رودخانه ها بوجود اورد و پرنده های گوناگونی بروی شاخه های درختان بوجود اورد تا با اوازهای زیبا و دلنشینشان رنگ زنده بودن را به طبیعت ببخشند.روز ششم: حیوانات و انسان ها


روز ششم خداوند حیوانات بزرگتر، کوچکتر و متفاوتری خلق کرد، حیوانات درنده مانند شیر، پلنگ، خرس را خلق کرد تا در جنگل زندگی کنند و همچنان حیوانات اهلی مانند اسب، گاو، گوسفند را بوجود اورد و حیوانات مانند خزندگان و حشرات نیز در این روز خلق شدند و جهان زیبا را زیباتر ساختند.


بعد از خلقت حیوانات خداوند گفت ما انسان را خلق میکنیم ما انسان را منحیث کپی خود خلق میکنیم از روح خود به انسان میدمیم و انسان باید بروی تمام مخلوقات فرمانروایی کند. 


 


" selfish Banoo"About the author

Selfish

This is Selfish Banoo 18 years old, from Afghanistan.

Subscribe 0
160